Naturvidenskabsfestival

En dag med scienceoplevelser på Statsskolen

Hvad er det?

Naturvidenskabsfestival  er et arrangement for 6.-10. klasse. Målet er, at inspirere unge til at se det spændende i teknikkens og naturvidenskabens verden.

På festivalen præsenterer vi eleverne for naturfag, uddannelsesmuligheder, viden og læring i samspil med samfundet.

Det er de unge og deres egen naturvidenskabelige selvforståelse og faglighed, der er i centrum.

Statsskolens egne elever afholder aktiviteter / workshops for folkeskoleeleverne.

Vi håber, at lærerne bliver inspireret af festivalen og får lyst til at arbejde videre med undervisningsforløb og projektarbejder om naturvidenskab.

Workshop 1: Eksplosionsvulkaner

Her skal eleverne udforske de forhold, der gør at vulkaner er eksplosive.

Workshop 2: Blod, blod, blod

Her skal eleverne arbejde med salte og fremstille deres eget teaterblod.

Workshop 3. SSScienceshow

Alle elever samles til et afsluttende scienceshow, hvor vi udnytter naturvidenskaben til ren sjov og spas!

Workshops ledes og udføres af Statsskoleelever.

Naturvidenskabsfestivalen_RED_RGB

UGE 39
Mandag d. 23 september 2019
kl. 10:00 – 13:30

Vil du vide mere?

Vil du vide mere?

Karin Kristiansen

Læs mere om naturvidenskabsfestivalen her.

Scroll to Top