Matematikvejledning

Har du vanskeligt ved matematik?

Matematikvejledningen på Statsskolen tilbyder vejledning og forskellige aktiviteter for elever, der har matematikvanskeligheder.

Vanskeligheder inden for matematik kan have mange årsager. 

Hvis der eksempelvis er huller i den viden du har om matematik, kan det blokere for tilegnelsen af nyt stof. Der kan også være andre forklaringer.

I matematikvejledningen forsøger vi at finde ud af årsagerne og afhjælpe vanskelighederne. Det gør vi f.eks. gennem brush-up kurser, eller individuelt tilrettelagt forløb.

Din matematiklærer, eller din studievejleder kan henvise dig til matematikvejledningen. 

Du er også velkommen til selv at kontakte matematikvejleder Tina Johanneson Smedegaard (TS).

Matematikvejleder

Matematikvejleder

Tina Smedegaard

Dyskalkuli (talblindhed) er en vanskelighed med talafkodning.

Man regner med, at mellem 1 – 6% af befolkningen lider af talblindhed.

Scroll to Top