Matematikvejledning

Driller tallene i matematik, så kan du få vejledning hos skolens matematikvejledere.

Vejledningstilbud

Sønderborg Statsskole tilbyder vejledning i matematik for elever med særlige matematikvanskeligheder.

Matematikvejledning er et tilbud til elever på samtlige årgange og niveauer.

Tilbuddet henvender sig primært til de elever, der trods ihærdigt arbejde og gentagne forsøg snubler og oplever vanskeligheder med matematikfaget.

Kan jeg få hjælp?

  • Hvis ud har specifikke matematikvanskeligheder i din hverdag, feks. med at betale i et supermarked, aflæse en køreplan, læse et kort
  • Hvis du har særlige udfordringer med talbehandling eller matematik
  • Hvis du er konstateret talblind

Screening

I starten af hvert skoleår vil samtlige ny elever blive screenet med henblik på en afklaring af, hvorvidt den enkelte elev døjer med matematikvanskeligheder, herunder svære matematikvanskeligheder.

Denne gruppe af elever vil herefter blive tilbudt at deltage i et særligt tilrettelagt undervisningsforløb, som har til hensigt at afhjælpe eleverne med nogle af de matematikvanskeligheder, som eleverne måtte have.

Mindre hold

Undervisningsholdene i forbindelse med matematikvejledningen er meget små, hvorfor der afsættes mere tid til den enkelte elev end ved et traditionelt matematikmodul.

Det særligt tilrettelagte forløb er noget, som kører parallelt med den daglige matematikundervisning i stamklassen.

I den forbindelse skal det gøres klart, at hensigten med matematikvejledningen er at hjælpe eleverne med nogle af de grundlæggende færdigheder, som kræves i forbindelse med den daglige matematikundervisning, og ikke at uddybe eller undervise i den matematik, som foregår i den sædvanlige undervisning.

Dyskalkuli

Dyskalkuli (talblindhed) er noget andet end matematikvanskeligheder, og hvis vi skal kunne hjælpe de elever, der har ren dyskalkuli, skelner vi mellem dyskalkuli og andre former for matematikvanskeligheder.

Eksempler på dyskalkuli kan være:

  • At man tæller videre efter 100 på følgende måde: …70, 80, 90, 100, 200, 300,…
  • At man vurderer højden i et rum til at være 300 m, selvom den måske kun er 4 m.
  • At man ikke er i stand til at beregne svaret på hverdagsting: Kursen er 1€ = 7,50 kr. Prisen for 200 €?
  • At man tæller symbolerne, hvis de skal vurdere, hvilket af to spillekort, 5 og 8, der er størst.
  • Hvis man bliver bedt om at tælle baglæns fra 10, så tæller man frem til 9 og så fremdeles.
  • Hvis man skal placere tallet 8 mellem 3 og 9, tæller man sig frem.
  • Mangel på automatisk besvarelse, retrieval, som er at hente færdigt svar fra hukommelsen.

Dyskalkuli (talblindhed) er en vanskelighed med talafkodning.

Man regner med, at mellem 1 – 6% af befolkningen lider af talblindhed.

Matematikvejleder

Matematikvejleder

Tina Smedegaard