Læsevejledning

LÆSEVEJLEDERNE

I dit studie her på Statsskolen, kommer du til at læse mere og skrive flere opgaver, end du gjorde i folkeskolen.

Dette kan godt være svært, hvis du enten læser langsomt, snubler over ordene, er tosproget, eller du har svært ved at få dine tanker ned på papir.

I den situation kan du få et hjælpende skub af skolens læsevejledere.

Vejledningen foregår gerne individuelt eller på meget små hold, hvis enkelte elever har ønske om samme type hjælp. Det kunne for eksempel være at læse hurtigere.

Strategier til, hvordan du kan øve dig i at blive bedre til at læse
Ekstra hjælp til skriftlige afleveringer
Ekstra undervisning i grammatik eller hjælp til at øge læsehastigheden

FAGLÆRERNE HJÆLPER OGSÅ

Det kan være, at en af dine lærere henvender sig til os efter at have talt med dig.
Dine lærere har ofte en god viden om, hvordan det går dig med hensyn til at læse og skrive. Denne viden er meget nyttig for læsevejledningen.

DEN FØRSTE SCREENING

I dit første studieår skal du lave en elektronisk screening. Det er en slags test af din læsehastighed, din læseforståelse og dine stavekundskaber.

Når screeningen er lavet, får flere af eleverne et tilbud om efterfølgende samtale / vejledning af læsevejlederen. Tilbuddet er ganske frivilligt, så du kan godt vælge at takke nej.

Du er altid velkommen til at vende tilbage til læsevejledningen på et senere tidspunkt, også selvom du efter screeningen valgte ikke at tage imod tilbuddet.

DYSLEKSI OG ORDBLINDHED

Dysleksi (ordblindhed) har intet at gøre med intelligens! Dysleksi er et handicap, der dækker over vanskeligheder med at læse og skrive.

Når man er dyslektiker tager det ofte lang tid at læse og / eller skrive korrekt. Det kan samtidig være meget svært at lære nye ord og derved udvikle et større ordforråd.

De elever vi konstaterer som ordblinde kender ikke alle deres handicap på forhånd.

For mange elever kan det være en lettelse at få en forklaring på, hvorfor de har vanskeligt ved at læse og skrive.

Det er måske endda første gang, de får at vide, at der faktisk er hjælp og støtte at få til at gennemføre den uddannelse, som de gerne vil have.

Bliver det konstateret, at en elev har dysleksi, kan læsevejledningen og skolen søge om specialpædagogisk støtte (SPS) bl.a. fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

PRAKTISK HJÆLP

IT RYGSÆK

This is the heading

PC eller en programpakke med scanner og kompenserende læse- og staveprogrammer.

EKSTRA TID

Ekstra tid til undervisning. De såkaldte studiestøttetimer.

DISPENSATION

Dispensationer til årsprøver og eksamen.

INTOWORDS

Adgang til IntoWords Cloud. Programmer til oplæsning og skrivestøtte.

Ordblindhed eller dysleksi er en vanskelighed med ordafkodning.

Det skyldes den fonologiske proces i hjernen, som arbejder med sproglydene.

I Danmark er mellem 2-7 % af befolkningen ordblinde.

Læsevejleder

Læsevejleder

Tina Jensen
Læsevejleder

Læsevejleder

Marianne Dalsgaard
Scroll to Top

Skal du noget udenfor i Sønderborg?

2 døgnsudsigt

3-9 døgnsudsigt