Sønderborg Samfundet

Foreningen for de gamle elever fra Sønderborg Statsskole hedder Sønderborg Samfundet. Foreningen har som formål at vedligeholde forbindelsen mellem de tidligere elever indbyrdes, og mellem disse og deres gamle skole.

ÅRSSKFRIFT

I december måned udsender Sønderborg Samfundet et årsskrift til alle medlemmerne.

Det indeholder artikler, der er skrevet  af gamle elever samt af lærere ved skolen.

Derudover bringes der billeder af årets studenter og HF’ere samt af årets jubilarer.

Foreningens medlemstal er godt 2200.

JULEBAL

Hvert år afholder Sønderborg Samfundet den 27. december (3. juledag) et julebal for de gamle og de nuværende elever.

JUBILARFEST

I juni måned arrangerer Sønderborg Samfundet en jubilarsammenkomst for årets jubilarer fra skolen.

I arrangementet i 2017 deltog der 260 jubilarer og lærere.

Se invitationen til Jubilarfest 2018 her .

DIMITTENDFEST

Sønderborg Samfundet arrangerer også årets dimittendfest i juni måned i samarbejde med årets studenter og HF’ere.

MEDLEMSKAB OG ADRESSEÆNDRING

Du kan tilmelde dig Sønderborg Samfundet ved at benytte nedestående online formular. Du kan vælge at have et årligt medlemsskab (kr. 50), eller et livsvarigt medlemsskab (kr. 500). Beløbet indbetales til Sydbank kontonr.: 8012 1007175 Husk at angive dit NAVN, STUDIE og ÅRGANG ved indbetalingen!

Hvis du har skiftet adresse eller har fået ny email, hører vi også gerne fra dig så vi kan holde dine medlemsoplysninger ajour!

soenderborg-samfund-top-400X400
null

Formand

Susanne Parsons
sp@statsskolen.dk
null

Kasserer

Karin Kristiansen
kk@statsskolen.dk

 MEDLEMSKAB

Kontingentet er 50 kr. årligt eller 500 kr. for et livsvarigt medlemskab.