DESIGN DIN STX STUDIERETNING

Med studievælgeren kan du få et overblik over din studieretning med dine egne ønsker til valgfag.

Vælg først en studieretning og tilføje herefter dine ønsker til valgfag.

Du vil efterfølgende kunne se en oversigt over dine fag, samt hvor mange timer dit studie kræver.

Undervisningsministeriets uddannelsesguide “Adgangskortet” viser dig hvilke vidergående uddannelser dit studie giver adgang til.

 Vi tager forbhold for oprettelse af de enkelte fag og placering på årgange. Dette afhænger af tilmeldingen. Vi forsøger at efterkomme så mange studieretningsønsker som muligt.

OM VALG AF FAG

Kontakt vores studievejledere hvis du har brug for hjælp eller råd.

Vi anbefaler ikke at man har en studiebelastning der er over 2600 timer!

En sådan timebelastning kræver en meget stor indsats og kræver meget tid.

Hvis du vil foretage omvalg undervejs, skal du nulstille dine valg og starte helt forfra.

Oversigt over dine valg

Grundforløb

Obligatoriske fag

1G

2G

3G

Fysik A(150t)
Matematik A(150t)
Kemi B(100t)
Biologi C(50t)
Dansk A(150t)
Engelsk B(100t)
Historie A(150t)
Idræt C(150t)
Oldtidskundskab C(50t)
Religion C(50t)
Samfundsfag C(50t)

Valgfag

1G

2G

3G

Grundforløb

Obligatoriske fag

1G

2G

3G

Matematik A(150t)
Fysik B(100t)
Kemi B(100t)
Biologi C(50t)
Dansk A(150t)
Engelsk B(100t)
Historie A(150t)
Idræt C(150t)
Oldtidskundskab C(50t)
Religion C(50t)
Samfundsfag C(50t)

Valgfag

1G

2G

3G

Grundforløb

Obligatoriske fag

1G

2G

3G

Valgfag

1G

2G

3G

Grundforløb

Obligatoriske fag

1G

2G

3G

Dansk A(150t)
Fransk begyndersprog A(150t)
Samfundsfag B(100t)
Biologi C(50t)
Oldtidskundskab C(50t)
Fysik C(50t)
Matematik B(100t)

Valgfag

1G

2G

3G

Grundforløb

Obligatoriske fag

1G

2G

3G

Musik A(150t)
Engelsk A(150t)
Biologi C(50t)
Dansk A(150t)
Fysik C(50t)
Historie A(150t)
Idræt C(90t)
Matematik B(100t)
Naturgeografi C(50t)
Oldtidskundskab C(50t)
Religion C(50t)
Samfundsfag C(50t)

Valgfag

1G

2G

3G

Grundforløb

Obligatoriske fag

1G

2G

3G

Valgfag

1G

2G

3G

Timebelastning

1G

0

2G

0

3G

0

A-Niveau fag

0

B-Niveau fag

0

C-Niveau fag

0

Samlet timebelastning

0