Sønderborg Statsskole

Alment gymnasium og Hf

Sproglige studieretninger

De sproglige studieretninger er for dig, der har lyst til at få udsyn til andre kulturer og evnen til at tale, oversætte og analysere fremmedsprog. Sprogfagene arbejder både med sprogindlæring, samfundsforhold og de kulturer, sprogene tales i.

Engelsk A
Spansk A
Tysk B

Denne studieretning er for dig, der søger faglige udfordringer i det sproglige område.

INDHOLD

Studieretningen giver adgang til videregående uddannelser inden for det sproglige område, som f.eks. amerikanske studier, spansk, lingvistik eller retorik.

I undervisningen arbejdes med kreative opgaver, debatter og masser af øvelser i grammatik, udtale og oversættelse.

Studieretningen kan du få med Matematik C, og du behøver ikke et naturvidenskabeligt fag på B-niveau.

Studieretningen sigter på studier med fokus på sprog, litteratur, kulturforståelse og kommunikation. Dette kunne være som tolk eller sproglærer.
EnSpTyBillede

Engelsk A
Spansk A
Latin C

Studieretningen er for dig, der har fokus på sprog, litteratur, kulturforståelse og kommunikation.

INDHOLD

Studieretningen giver adgang til videregående uddannelser inden for det sproglige område, som f.eks. spansk, lingvistik, retorik eller amerikanske studier m.fl.
ENSpla_billede

Mange med sproglige uddannelser arbejder med f.eks. forskellige former for kommunikation, journalistik, tolkning, pædagogik eller undervisning. 

I denne studieretning skal du have ét naturvidenskabeligt fag på C-niveau og derudover har du 4 frie valg.

I undervisningen arbejder vi med blandt andet kulturforståelse, debatter, øvelser i grammatik, udtale og oversættelse.

Engelsk A
Fransk A
Tysk B

Denne studieretning er for dig, der gerne vil arbejde med mennesker, og gerne vil kunne kommunikere på flere sprog.

INDHOLD

Studieretningen giver adgang til videregående uddannelser inden for det sproglige område, som f.eks. amerikanske studier, tysk, lingvistik eller retorik.

Studieretningen kan du få med Matematik C, og du behøver ikke et naturvidenskabeligt fag på B-niveau.

I undervisningen arbejder du med kommunikation på tværs af sproglige, sociale og kulturelle forskelle. Studieretningen åbner muligheder for arbejde som f.eks. korrespondent eller sproglærer.
EnFrTy_billede

Engelsk A
Tysk A
Samfundsfag B

Studieretningen er for dig, der mener, at kultur, litteratur, medier og samfundet er spændende og har lyst til at kommunikere med andre mennesker og blive klogere på sin egen og andres verden.

INDHOLD

Studieretningen sigter mod uddannelse inden for sprog og litteratur, men åbner også for videregående studier inden for psykologi eller sociologi.
EnTySamf_billede_smal

I undervisningen arbejdes med skønlitteratur, film og musik, og man læser artikler og interviews på originalsprogene.

Der skrives en masse, så dit sprog udvikler sig, både på dansk og fremmedsprogene.

Engelsk A
Fransk A
Samfundsfag B

Studieretningen er for dig, der mener, at kultur, litteratur, medier og samfund er spændende, og har lyst til at kommunikere med andre mennesker og blive klogere på sin egen og andres verden.

INDHOLD

Studieretningen giver dig en god indgang til studier med fokus på sprog, litteratur, kulturforståelse og kommunikation – men også til studier som psykologi eller sociologi. I studieretningen med fransk og engelsk ligger hovedvægten på sprog, historie, litteratur og samfundsforhold i tysk- og fransktalende lande.
Studieretningen giver mulighed for at beskæftige sig med sprog og samfund feks. kommunikationsrådgiver, korrespondent eller tolk.
EnFrSamfBillede

Engelsk A
Spansk A
Tysk B

Denne studieretning er for dig, der søger faglige udfordringer i det sproglige område.

INDHOLD

Studieretningen giver adgang til videregående uddannelser inden for det sproglige område, som f.eks. amerikanske studier, spansk, lingvistik eller retorik.

I undervisningen arbejdes med kreative opgaver, debatter og masser af øvelser i grammatik, udtale og oversættelse.

Studieretningen kan du få med Matematik C, og du behøver ikke et naturvidenskabeligt fag på B-niveau.

Studieretningen sigter på studier med fokus på sprog, litteratur, kulturforståelse og kommunikation. Dette kunne være som tolk eller sproglærer.
EnSpTyBillede

Engelsk A
Spansk A
Latin C

Studieretningen er for dig, der har fokus på sprog, litteratur, kulturforståelse og kommunikation.

INDHOLD

Studieretningen giver adgang til videregående uddannelser inden for det sproglige område, som f.eks. spansk, lingvistik, retorik eller amerikanske studier m.fl.
ENSpla_billede

Mange med sproglige uddannelser arbejder med f.eks. forskellige former for kommunikation, journalistik, tolkning, pædagogik eller undervisning. 

I denne studieretning skal du have ét naturvidenskabeligt fag på C-niveau og derudover har du 4 frie valg.

I undervisningen arbejder vi med blandt andet kulturforståelse, debatter, øvelser i grammatik, udtale og oversættelse.

Engelsk A
Fransk A
Tysk B

Denne studieretning er for dig, der gerne vil arbejde med mennesker, og gerne vil kunne kommunikere på flere sprog.

INDHOLD

Studieretningen giver adgang til videregående uddannelser inden for det sproglige område, som f.eks. amerikanske studier, tysk, lingvistik eller retorik.

Studieretningen kan du få med Matematik C, og du behøver ikke et naturvidenskabeligt fag på B-niveau.

I undervisningen arbejder du med kommunikation på tværs af sproglige, sociale og kulturelle forskelle. Studieretningen åbner muligheder for arbejde som f.eks. korrespondent eller sproglærer.
EnFrTy_billede

Engelsk A
Tysk A
Samfundsfag B

Studieretningen er for dig, der mener, at kultur, litteratur, medier og samfundet er spændende og har lyst til at kommunikere med andre mennesker og blive klogere på sin egen og andres verden.

INDHOLD

Studieretningen sigter mod uddannelse inden for sprog og litteratur, men åbner også for videregående studier inden for psykologi eller sociologi.
EnTySamf_billede_smal

I undervisningen arbejdes med skønlitteratur, film og musik, og man læser artikler og interviews på originalsprogene.

Der skrives en masse, så dit sprog udvikler sig, både på dansk og fremmedsprogene.

Engelsk A
Fransk A
Samfundsfag B

Studieretningen er for dig, der mener, at kultur, litteratur, medier og samfund er spændende, og har lyst til at kommunikere med andre mennesker og blive klogere på sin egen og andres verden.

INDHOLD

Studieretningen giver dig en god indgang til studier med fokus på sprog, litteratur, kulturforståelse og kommunikation – men også til studier som psykologi eller sociologi. I studieretningen med fransk og engelsk ligger hovedvægten på sprog, historie, litteratur og samfundsforhold i tysk- og fransktalende lande.
Studieretningen giver mulighed for at beskæftige sig med sprog og samfund feks. kommunikationsrådgiver, korrespondent eller tolk.
EnFrSamfBillede

ENGELSK A

I engelsk A får du et solidt kendskab til det engelske sprogs mundtlige og skriftlige udtryksformer og lærer at begå dig sprogligt i en globaliseret verden. Du får undervisning i at analysere og beskrive engelsk sprog grammatisk og stilistisk og får et bredt kendskab til historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA.

ALMEN SPROGFORSTÅELSE

I almen sprogforståelse lærer du sproglig praksis, som bl.a. er skriftlige og sproglige udtryksformer samt grammatisk termologi. Du får kompetencer til at benytte din viden om latin og andre sprog til at belyse sammenhænge mellem sprog og kultur.