SPROGLIGE
STUDIERETNINGER

De sproglige studieretninger er for den, der har lyst til at få udsyn til andre kulturer og evnen til at tale, oversætte og analysere fremmedsprog. Sprogfagene arbejder både med sprogindlæring, samfundsforhold og de kulturer, sprogene tales i.

Engelsk A
Spansk A
Tysk B

Denne studieretning er for dig, der søger faglige udfordringer på det sproglige niveau.

INDHOLD

Studieretningen giver adgang til videregående uddannelser inden for det sproglige område, som f.eks. amerikanske studier, spansk, lingvistik eller retorik.

Kreative opgaver, debatter og masser af øvelser i grammatik, udtale og oversættelse præger timerne.

På studieretningen kan du nøjes med Matematik C, og du behøver ikke et naturvidenskabeligt fag på B-niveau.

Studiretningen sigter på studier med fokus på sprog, litteratur, kulturforståelse og kommunikation. Dette kunne være som tolk eller sproglærer.

EnSpTyBillede

Grundforløb

1G

2G

3G

Engelsk

Almen

Sprogforståelse

Dansk

Idræt

Matematik

Naturvidenskabeligt

Grundforløb

Valgfag 

Valgfag 

Valgfag 

Studieretningsfag

klik overskrifterne for flere oplysninger.

Obligatorisk fag

Tilvalgsfag

Engelsk A
Fransk A
Tysk B

Denne studieretning er for den, der gerne vil arbejde med mennesker, og gerne vil kunne kommunikere på flere sprog.

INDHOLD

Studieretningen giver adgang til videregående uddannelser inden for det sproglige område, som f.eks. amerikanske studier, tysk, lingvistik eller retorik.

På studieretningen kan du nøjes med Matematik C, og du behøver ikke et naturvidenskabeligt fag på B-niveau.

EnFrTy_billede

I undervisningen arbejder du med kommunikation på tværs af sproglige, sociale og kulturelle forskelle.

Studieretningen åbner muligheder for arbejde som f.eks. korrespondent eller sproglærer.

Grundforløb

1G

2G

3G

Engelsk

Almen

Sprogforståelse

Dansk

Idræt

Matematik

Naturvidenskabeligt

Grundforløb

Valgfag 

Valgfag 

Valgfag 

Studieretningsfag

klik overskrifterne for flere oplysninger.

Obligatorisk fag

Tilvalgsfag

Engelsk A
Tysk A
Samfundsfag B

Studieretningen er for den, der mener at kultur, litteratur, medier og samfundet er spændende, og har lyst til at kommunikere med andre mennesker og blive klogere på deres egen og andres verden.

INDHOLD

Studieretningen er for den, der har interesse for sprog og samfund. Studieretningen  sigter mod uddannelse inden for sprog og litteratur, men åbner også for videregående studier inden for psykologi eller sociologi.

EnTySamf_billede_smal

Der arbejdes med skønlitteratur, film og musik og man læser artikler og interviews på originalsprogene. Der skrives en masse, så dit sprog bliver mere korrekt med tiden.

Studieretningen giver mulighed for at beskæftige dig med sprog og samfund, f.eks. som kommunikationsrådgiver, korrespondent eller tolk.

Grundforløb

1G

2G

3G

Engelsk

Almen Sprogforståelse

Samfundsfag

Dansk

Idræt

Matematik

Naturvidenskabeligt

Grundforløb

Valgfag 

Valgfag 

Valgfag 

Studieretningsfag

klik overskrifterne for flere oplysninger.

Obligatorisk fag

Tilvalgsfag

Engelsk A
Fransk A
Samfundsfag B

Studieretningen er for den, der mener at kultur, litteratur, medier og samfund er spændende, og har lyst til at kommunikere med andre mennesker og blive klogere på deres egen og andres verden.

INDHOLD

Studieretningen giver dig en god indgang til studier med fokus på sprog, litteratur, kulturforståelse og kommunikation – men også til studier som psykologi eller sociologi.

I studieretningen med fransk og engelsk ligger hovedvægten på sprog, historie, litteratur og samfundsforhold i tysk- og fransktalende lande.

Studieretningen gver mulighed for at beskæftige dig med sprog og samfund som feks. kommunikations- rådgiver, korrespondent eller tolk.

EnFrSamfBillede

Grundforløb

1G

2G

3G

Engelsk

Almen Sprogforståelse

Samfundsfag

Dansk

Idræt

Matematik

Naturvidenskabeligt

Grundforløb

Valgfag 

Valgfag 

Valgfag 

Studieretningsfag

klik overskrifterne for flere oplysninger.

Obligatorisk fag

Tilvalgsfag