SAMFUNDSVIDENSKAB
STUDIERETNINGER

Samfundsvidenskab handler om de sammenhænge, som sammen udgør et moderne og komplekst samfund. Det handler om mennesker, politik, ideologer, holdninger, sociale rammer og den overordnede økonomi.

Samfundsfag A
Matematik A

Denne studieretning er for den, der gerne vil forstå, hvordan matematikken bruges til at opstille forklaringsmodeller på komplekse samfundsproblemer.

INDHOLD

Studieretningen giver adgang til en lang række vidergående uddannelser, bl.a. inden for sproglige, samfundsvidenskabelige og matematiske områder, som f.eks. matematik, eller statskundskab.

samfamata billede 852X340

Matematikken bruges som værktøj til at systematisere og analysere samfundet og økonomien.

Der arbejdes varieret og problemorienteret, og der skiftes mellem statistik, regneark og matematiske modeller, samt emner som diskursanalyse, medieanalyse og politiske beslutningsprocesser, mm.

Grundforløb

1G

2G

3G

Samfundsfag

Matematik

Historie

Dansk

Engelsk

Idræt

Naturvidenskabeligt

Grundforløb

Valgfag 

Valgfag 

Valgfag 

Almen

Sprogforståelse

Studieretningsfag

klik overskrifterne for flere oplysninger.

Obligatorisk fag

Tilvalgsfag

Samfundsfag A
Engelsk A

Studieretningen undersøger hvordan samfundet forandres under påvirkning af internationale kulturelle påvirkninger, den globale økonomi og politiske strømninger på tværs af lande og kontinenter.

INDHOLD

Denne studieretning giver adgang til en lang række uddannelser, primært inden for sproglige og samfundsvidenskabelige områder, som f.eks. engelsk, psykologi, sociologi eller statskundskab.

Ved hjælp at teorier om samfundet, opstilles forklaringsmodeller på en række af de komplekse udviklingsmønstre, som karakteriserer den globale verden.

Der lægges særlig vægt på den engelsksproglige del, men der trækkes også tråde til både Asien og det øvrige Europa.

samfaenga billede 620X283

Der arbejdes problemorienteret mellem diskursanalyse, statistik, medieundersøgelser og politiske beslutningsprocesser, samt kommunikation og analyser af kultur, samfund og historie i den engelsksprogede verden.

Grundforløb

1G

2G

3G

Samfundsfag

Engelsk

Historie

Dansk

Matematik

Idræt

Naturvidenskabeligt

Grundforløb

Valgfag 

Valgfag 

Valgfag 

Almen

Sprogforståelse

Studieretningsfag

klik overskrifterne for flere oplysninger.

Obligatorisk fag

Tilvalgsfag