Sønderborg Statsskole logo

Sønderborg Statsskole

Alment gymnasium og Hf

Samfundsvidenskabelige studieretninger

De samfundsvidenskabelige studieretninger er for dig, der interesserer dig for samfundsforhold i en stadig mere globaliseret og medialiseret verden.

Samfundsfag A
Matematik A

Denne studieretning er for dig, der gerne vil forstå, hvordan matematikken kan bruges til at opstille forklaringsmodeller på komplekse samfundsproblemer.

Sønderborg Statsskole elever sidder omkring en social aktivitet

Indhold

Studieretningen giver adgang til en lang række videregående uddannelser, bl.a. inden for sproglige, samfundsvidenskabelige og matematiske områder, som f.eks. statskundskab og forsikringsmatematik.
Mennesker der arbejder med aktiehandel

Matematikken bruges som værktøj til at systematisere og analysere samfundet og økonomien.

Der arbejdes varieret og problemorienteret, og der skiftes mellem statistik, regneark og matematiske modeller samt emner som diskursanalyse, medieanalyse og politiske beslutningsprocesser.

Med vores studievælger kan du få lagt et skema med præcis de fag du ønsker.

Samfundsfag A
Engelsk A

Studieretningen undersøger, hvordan samfundet forandres under påvirkning af internationale kulturelle påvirkninger, den globale økonomi og politiske strømninger på tværs af lande og kontinenter.

Elever sidder og laver gruppearbejde

Indhold

Denne studieretning giver adgang til en lang række uddannelser, primært inden for sproglige og samfundsvidenskabelige områder, som f.eks. engelsk, psykologi, sociologi eller statskundskab.

Kvinde der arbejder med aviser og computere

Ved hjælp af teorier om samfundet opstilles forklaringsmodeller på en række af de komplekse udviklingsmønstre, som karakteriserer den globale verden.

Der lægges særlig vægt på den engelsksproglige del, men der trækkes også tråde til både Asien og det øvrige Europa.
I undervisningen arbejdes problemorienteret med fokus på diskursanalyse, politiske beslutningsprocesser, medieundersøgelser og statistik, hvor også kommunikation og analyser af kultur, samfund og historie i den engelsksprogede verden er i centrum.

Med vores studievælger kan du få lagt et skema med præcis de fag du ønsker.

Samfundsfag A
Matematik A

Denne studieretning er for dig, der gerne vil forstå, hvordan matematikken kan bruges til at opstille forklaringsmodeller på komplekse samfundsproblemer.

Sønderborg Statsskole elever sidder omkring en social aktivitet

Indhold

Studieretningen giver adgang til en lang række videregående uddannelser, bl.a. inden for sproglige, samfundsvidenskabelige og matematiske områder, som f.eks. statskundskab og forsikringsmatematik.
Mennesker der arbejder med aktiehandel

Matematikken bruges som værktøj til at systematisere og analysere samfundet og økonomien.

Der arbejdes varieret og problemorienteret, og der skiftes mellem statistik, regneark og matematiske modeller samt emner som diskursanalyse, medieanalyse og politiske beslutningsprocesser.

Med vores studievælger kan du få lagt et skema med præcis de fag du ønsker.

Samfundsfag A
Engelsk A

Studieretningen undersøger, hvordan samfundet forandres under påvirkning af internationale kulturelle påvirkninger, den globale økonomi og politiske strømninger på tværs af lande og kontinenter.

Elever sidder og laver gruppearbejde

Indhold

Denne studieretning giver adgang til en lang række uddannelser, primært inden for sproglige og samfundsvidenskabelige områder, som f.eks. engelsk, psykologi, sociologi eller statskundskab.

Kvinde der arbejder med aviser og computere

Ved hjælp af teorier om samfundet opstilles forklaringsmodeller på en række af de komplekse udviklingsmønstre, som karakteriserer den globale verden.

Der lægges særlig vægt på den engelsksproglige del, men der trækkes også tråde til både Asien og det øvrige Europa.
I undervisningen arbejdes problemorienteret med fokus på diskursanalyse, politiske beslutningsprocesser, medieundersøgelser og statistik, hvor også kommunikation og analyser af kultur, samfund og historie i den engelsksprogede verden er i centrum.

Med vores studievælger kan du få lagt et skema med præcis de fag du ønsker.

SAMFUNDSFAG A

I samfundsfag A får du en sammenhængende forståelse af aktuelle samfundsmæssige problemstillinger, såvel i Danmark som internationalt. Du lærer bl.a. at bruge samfundsvidenskabelige teorier og metoder, og du udvikler din evne til at formulere samfundsfaglige problemstillinger.
Samfundsfag ikon

MATEMATIK A

I matematik A arbejder du med en række fundamentale matematiske tankegange, begreber og metoder. Du får bl.a. kendskab til statistiske analysemetoder. Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning, og du lærer om en lang række metoder til modellering og problembehandling inden for matematikkens verden
Matematik fag ikon

DANSK A

I dansk A får du et solidt kendskab til både det sproglige, litterære og mediemæssige område. Du får bl.a. undervisning i at analysere og fortolke litterære og ikke-litterære tekster ud fra et tekstanalytisk begrebsapparat, herunder også at give en sproglig karakteristik.

Dansk fag ikon

HISTORIE A

I historie A får du kendskab til de historiske perioder, der har fundet sted i Danmark. Derudover får du viden om en række samfundsstrukturer, som har præget historien. Du får ligeledes viden om væsentlige træk i det nutidige samfundsliv med hovedvægten på det danske samfund.

Historie fag ikon

ENGELSK B

I engelsk B lærer du at forstå mundtlig og skriftlig engelsk om almene og faglige emner. Du får en grundviden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA og lærer at orientere dig i engelsksproget stof og vurdere forskellige informationskilder.

Engelsk fag ikon

RELIGION C

I religion C lærer du om kristendom og andre religioner. Faget giver dig indsigt i religioners påvirkning af samfundet og kulturen, både i moderne og historisk tid. Med en viden om de centrale verdensreligioners lære, ritualer og profetisme, om religionskritik og historiske bevægelser, lærer du bl.a. at diskutere religion i forhold til den aktuelle globalisering.

Religion fag ikon

OLDTIDSKUNDSKAB C

I oldtidskundskab beskæftiger du dig med lige dele sprog, kultur og historie. Du oversætter og fortolker oldtidens græske tekster og danner dig samtidig et billede af den fælles europæiske kulturarv. Igennem kendskabet til oldtidens filosofiske og kulturelle begreber, lærer du at trække linjer op til i dag og se ligheder og forskelle mellem det gamle Grækenland og det moderne Europa.
Oldtidskundskab fag ikon

IDRÆT C

I idræt C får man alsidige idrætslige oplevelser samt viden om kroppen og dens bevægelses- og udtryksmuligheder. Du får bl.a. undervisning i bevægelsesglæde og kropsbevidsthed, og du lærer om idrættens funktioner og betydning i samfundet.
Idræt fag ikon

NATURVIDENSKABELIGT GRUNDFORLØB (NV)

Du bliver her præsenteret for naturvidenskabelige fag som biologi, kemi og fysik, og lærer om det der er fælles for alle fag – bl.a. videnskabelig metode. Faget giver dig både teoretisk og praktisk viden. Du hører om, hvordan den naturvidenskabelige forskning gennem tiderne har påvirket samfundet, og du øver dig i at foretage eksperimenter i laboratoriet og naturen.
Naturvidenskabeligt Grundforløb fag ikon

FYSIK C

I fysik C får du kendskab til og lærer at bruge enkle modeller, som kan forklare forskellige fysiske fænomener. Du bliver i stand til at forstå informaton om teknisk og naturvidenskabeligt prægede problemstillinger. Undervisningen foregår både teoretisk og eksperimentelt.
Fysik fag ikon

BIOLOGI C

I biologi C får du kendskab til biologisk teori og arbejdsmetode og lærer at gennemføre undersøgelser og enkle eksperimenter. Du bliver i stand til at vurdere konkrete eksempler på anvendelse af biologisk viden og lærer at udtrykke dig om biologiske sammenhænge ved hjælp af relevante faglige begreber. Du får biologisk viden inden for sundhed, miljø og bioteknologi.

Biologi fag ikon

NATURGEOGRAFI C

I naturgeografi beskæftiger du dig med, hvordan mennesket tilpasser sig, udnytter og forvalter naturen og omverdenen. Du lærer herunder bl.a. om bæredygtig udvikling. Du lærer at foretage enkle empiriske undersøgelser ude i marken, at analysere de indsamlede data og formidle dine resultater.
Naturgeografi fag ikon

VALGFAG

Du kan vælge blandt følgende valgfag:

C-niveau
 • Mediefag C
 • Musik C
 • Billedkunst C

VALGFAG (3g)

Du skal vælge 2 fag på mindst C-niveau. Har du valgt et begyndersprog på A-niveau, udgår det ene C-niveauvalg. Du skal have ét naturvidenskabeligt fag på B-niveau. Hvis der vælges latin C, frafaldes kravet om et naturvidenskabeligt fag på B-niveau. Du kan vælge blandt følgende valgfag:
C-niveau B-niveau Naturvidenskab B-niveau A-niveau
 • Billedkunst C
 • Erhvervsøkonomi C
 • Filosofi C
 • Kemi C
 • Latin C
 • Mediefag C
 • Musik C
 • Psykologi C
 • Billedkunst B
 • Idræt B
 • Mediefag B
 • Musik B
 • Religion B
 • Biologi B
 • Fysik B
 • Naturgeografi B
 • Tysk fortsætter A
 • Engelsk A
Brug studievælgeren til at få lagt et skema over det studieforløb du ønsker.

ALMEN SPROGFORSTÅELSE

I almen sprogforståelse lærer du sproglig praksis, som bl.a. er skriftlige og sproglige udtryksformer samt grammatisk termologi. Du får kompetencer til at benytte din viden om latin og andre sprog til at belyse sammenhænge mellem sprog og kultur.
Almen sprogforståelse ikon

SPROGVALG

Hvis du vælger Fransk A eller Spansk A som begyndersprog, kan du ikke vælge Tysk B fortsætter sprog.

Brug studievælgeren til at få lagt et skema over det studieforløb du ønsker.

ENGELSK A

I engelsk A får du et solidt kendskab til det engelske sprogs mundtlige og skriftlige udtryksformer og lærer at begå dig sprogligt i en globaliseret verden. Du får undervisning i at analysere og beskrive engelsk sprog grammatisk og stilistisk og får et bredt kendskab til historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA.

Engelsk fag ikon

MATEMATIK B

I matematik B lærer du at arbejde med simple formler samt beskrive og løse simple problemer med matematisk indhold. Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning, og du lærer om en lang række metoder til modellering og problembehandling inden for matematikkens verden.
Matematik fag ikon

VALGFAG (3g)

Du skal vælge 2 fag på mindst C-niveau. Har du valgt et begyndersprog på A-niveau, udgår det ene C-niveauvalg. Du skal have ét naturvidenskabeligt fag på B-niveau. Hvis der vælges latin C, frafaldes kravet om et naturvidenskabeligt fag på B-niveau. Du kan vælge blandt følgende valgfag:

C-niveauB-niveauNaturvidenskab
B-niveau
A-niveau
 • Billedkunst C
 • Erhvervsøkonomi C
 • Filosofi C
 • Kemi C
 • Latin C
 • Mediefag C
 • Musik C
 • Psykologi C
 • Billedkunst B
 • Idræt B
 • Mediefag B
 • Musik B
 • Religion B
 • Biologi B
 • Fysik B
 • Naturgeografi B
 • Tysk fortsætter A

Brug studievælgeren til at få lagt et skema over det studieforløb du ønsker

På vores website bruges cookies til at huske dine indstillinger og til at analysere vores trafik. Ved fortsat brug af hjemmesiden godkender du vores cookiepolitik.