Samfundsvidenskab studieretninger

De naturvidenskabelige studieretninger er for dig, der vil vide, hvordan science kan bruges til at undersøge sammenhænge, og hvordan fagene anvendes indenfor teknologi, industri og forskning.

Samfundsfag A
Matematik A

Denne studieretning er for dig, der gerne vil forstå, hvordan matematikken kan bruges til at opstille forklaringsmodeller på komplekse samfundsproblemer.

INDHOLD

Studieretningen giver adgang til en lang række videregående uddannelser, bl.a. inden for sproglige, samfundsvidenskabelige og matematiske områder, som f.eks. statskundskab og forsikringsmatematik.
samfamata billede 852X340

Matematikken bruges som værktøj til at systematisere og analysere samfundet og økonomien.

Der arbejdes varieret og problemorienteret, og der skiftes mellem statistik, regneark og matematiske modeller samt emner som diskursanalyse, medieanalyse og politiske beslutningsprocesser.

Samfundsfag A
Engelsk A

Studieretningen undersøger, hvordan samfundet forandres under påvirkning af internationale kulturelle påvirkninger, den globale økonomi og politiske strømninger på tværs af lande og kontinenter.

INDHOLD

Denne studieretning giver adgang til en lang række uddannelser, primært inden for sproglige og samfundsvidenskabelige områder, som f.eks. engelsk, psykologi, sociologi eller statskundskab.

Ved hjælp af teorier om samfundet opstilles forklaringsmodeller på en række af de komplekse udviklingsmønstre, som karakteriserer den globale verden.

Der lægges særlig vægt på den engelsksproglige del, men der trækkes også tråde til både Asien og det øvrige Europa.
samfaenga billede 620X283
I undervisningen arbejdes problemorienteret med fokus på diskursanalyse, politiske beslutningsprocesser, medieundersøgelser og statistik, hvor også kommunikation og analyser af kultur, samfund og historie i den engelsksprogede verden er i centrum.