SAMFUNDSVIDENSKAB
STUDIERETNINGER

Samfundsvidenskab handler om de sammenhænge, som sammen udgør et moderne og komplekst samfund. Det handler om mennesker, politik, ideologer, holdninger, sociale rammer og økonomi.

Samfundsfag A
Matematik A

Denne studieretning er for dig, der gerne vil forstå, hvordan matematikken kan bruges til at opstille forklaringsmodeller på komplekse samfundsproblemer.

INDHOLD

Studieretningen giver adgang til en lang række videregående uddannelser, bl.a. inden for sproglige, samfundsvidenskabelige og matematiske områder, som f.eks. statskundskab og forsikringsmatematik.

samfamata billede 852X340

Matematikken bruges som værktøj til at systematisere og analysere samfundet og økonomien.

Der arbejdes varieret og problemorienteret, og der skiftes mellem statistik, regneark og matematiske modeller samt emner som diskursanalyse, medieanalyse og politiske beslutningsprocesser.

Grundforløb

1G

2G

3G

Samfundsfag

Matematik

Historie

Dansk

Engelsk

Idræt

Naturvidenskabeligt

Grundforløb

Valgfag 

Valgfag 

Valgfag 

Almen

Sprogforståelse

Studieretningsfag

klik overskrifterne for flere oplysninger.

Obligatorisk fag

Tilvalgsfag

Samfundsfag A
Engelsk A

Studieretningen undersøger, hvordan samfundet forandres under påvirkning af internationale kulturelle påvirkninger, den globale økonomi og politiske strømninger på tværs af lande og kontinenter.

INDHOLD

Denne studieretning giver adgang til en lang række uddannelser, primært inden for sproglige og samfundsvidenskabelige områder, som f.eks. engelsk, psykologi, sociologi eller statskundskab.

Ved hjælp af teorier om samfundet opstilles forklaringsmodeller på en række af de komplekse udviklingsmønstre, som karakteriserer den globale verden.

Der lægges særlig vægt på den engelsksproglige del, men der trækkes også tråde til både Asien og det øvrige Europa.

samfaenga billede 620X283

I undervisningen arbejdes problemorienteret med fokus på diskursanalyse, politiske beslutningsprocesser, medieundersøgelser og statistik, hvor også kommunikation og analyser af kultur, samfund og historie i den engelsksprogede verden er i centrum.

Grundforløb

1G

2G

3G

Samfundsfag

Engelsk

Historie

Dansk

Matematik

Idræt

Naturvidenskabeligt

Grundforløb

Valgfag 

Valgfag 

Valgfag 

Almen

Sprogforståelse

Studieretningsfag

klik overskrifterne for flere oplysninger.

Obligatorisk fag

Tilvalgsfag