Sønderborg Statsskole

Alment gymnasium og HF

Om STX

Studentereksamen (STX) er en tre-årige gymnasial uddannelse, der særligt forbereder til videregående uddannelser.

STX

I skoleåret 2019-2020 kan du vælge mellem 13 forskellige studieretninger på Sønderborg Statsskole. Nedenfor kan du se studieretningerne grupperet efter de fag, der er mest i fokus i selve studieretningen.

NATURVIDENSKAB

stx samfundsfaglig

SAMFUNDSVIDENSKAB

DEN 3-ÅRIGE UDDANNELSE

De tre gymnasieår består af et grundforløb på 3 måneder og et efterfølgende studieretningsforløb på  2 år og 8 måneder. Fagene er delt op i 3 forskellige niveauer: A, B og C. A er det højeste, og C er det laveste.

A-niveau har du alle 3 år i gymnasiet, mens B-niveau fag strækker sig over to år. C-niveau er fag, som du kun har i ét år.

Gymnasieuddannelsen består af en række obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag. Nogle er bestemt af studieretningen, andre er frie valgfag uden for studieretningerne.

Timetallene varierer i en række fag afhængigt af, hvilken studieretning du vælger.

De første 3 måneder er et grundforløb som er fælles for alle.

Efter grundforløbet tager du endelig stilling til, hvordan profilen på din gymnasiale uddannelse skal se ud og hvilken studieretning du skal vælge.

Grundforløbet

Forløbet introducerer alle til gymnasiets fag og metoder og forbereder dig til valg af studieretning.

STARTEN PÅ DIT STUDIE

På grundforløbet har du følgende obligatoriske fag:
Dansk, engelsk, idræt, samfundsfag, matematik samt musik, mediefag eller billedkunst.

Desuden har du fagene Almen sprogforståelse (AP) og Naturvidenskabeligt grundforløb (NV). Fagene afsluttes med en mundtlig eksamen, der tæller med på dit studentereksamensbevis.

Der er er ingen studieretningsfag og ingen valgfag på grundforløbet.

Du kan se grundforløbets principielle opbygning i skemaet.

Efter grundforløbet inddeles de nye klasser, så du kommer i  klasse med andre, som har valgt samme studieretning som dig.

GRUNDFORLØBETS OPBYGNING

August

September

Oktober

November

Intro

Dansk

icon-comment-o

Dansk

Engelsk

Samfundsfag

Matematik

icon-superscript

Matematik

Almen sprogforståelse (AP)

AP eksamen

Naturvidenskabeligt Grundforløb (NV)

NV eksamen

Idræt

Musik / Billedkunst /Mediefag

icon-comment-o  Læsescreening
icon-superscript  Matematik screening

Du vil få en læsescreening i dansk samt en matematikscreening i grundforløbet. Screeningsresultaterne skal bruges ifm. studievejledningssamtaler omkring dit studievalg.

Musik, mediefag eller billedkunst
Før studiestart skal du vælge mellem musik, mediefag og billedkunst. Hvis du vil på en af musikstudieretningerne, har du på forhånd valgt musik.

Tysk B, fransk A eller spansk A
Før studiestart skal du forhåndstilkendegive dit 2. fremmedsprog: tysk B, fransk A eller spansk A. Dit endelige valg sker i oktober samtidig med, at du vælger studieretning.

Efter grundforløbet

STX studieretningsforløbet starter efter grundforløbet i 1.g. og varer frem til, du bliver student.

STUDIERETNINGSFAG

I gymnasiet har du to til tre studieretningsfag og mindst et valgfag. Du skal skrive en studieretningsopgave (SRO) i 2g. Dette er optakt til en større karaktergivende opgave – studieretningsprojekt (SRP) i 3g

Desuden har du følgende obligatoriske fag:
Dansk A, historie A, engelsk B, 2. fremmedsprog B, matematik B, et naturvidenskabeligt fag B, fysik C, naturvidenskabeligt fag C, samfundsfag C, religion C, oldtidskundskab C samt musik, mediefag C eller billedkunst C.

Du kan dog få med matematik på C-niveau, hvis du har:

  • Tre fremmedsprog på henholdsvis A, A og B-niveau
  • Fire fremmedsprog

Du er altid sikker på at kunne komme på en studieretning indenfor et af de fire hovedområder: sprog, musik, samfundsfag og naturvidenskab.

STX VALGFAG

Frie valgfag
I slutningen af 2.g skal du vælge op til to frie valgfag. Hvis du har fransk eller spansk kan du muligvis kun få ét valgfag.

I vores beskrivelse af de enkelte studieretninger kan du se hvilke fag du kan vælge.

På vores website bruges cookies til at huske dine indstillinger og til at analysere vores trafik. Ved fortsat brug af hjemmesiden godkender du vores cookiepolitik.