Om STX

Uddannelsen er en bred almen gymnasial uddannelse, der lægger vægt på at du lærer hvordan du kan anvende fagene til at analysere aktuelle problemstillinger.

DEN 3-ÅRIGE UDDANNELSE

De tre gymnasieår består af et grundforløb på 3 måneder og et efterfølgende studieretningsforløb på  2 3/4 år. Fagene er delt op i 3 forskellige niveauer: A, B og C. A er det højeste, og C er det laveste.

For at kunne have et fag på B-niveau skal man først have faget på C-niveau. For at kunne have et fag på A-niveau skal man først have faget på B-niveau.

Gymnasieuddannelsen består af en række obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag. Nogle er bestemt af studieretningen, andre er frie valgfag uden for studieretningerne.

Timetallene varierer i en række fag afhængigt af, hvilken studieretning du vælger.

Efter grundforløbet tager du endelig stilling til hvordan profilen på din gymnasiale uddannelse skal se ud.

Uddannelsen udvikler dine kreative og innovative evner, så du kritisk og aktivt kan forholde dig til verden omkring dig.

Undervisningsministeriets uddannelsesguide “Adgangskortet” viser dig hvilke videregående uddannelser STX studiet giver adgang til.

STUDIERETNINGER

NATURVIDENSKABELIG

stx samfundsfaglig

SAMFUND

Grundforløbet

STX-uddannelsen starter med et tre måneders grundforløb, der er ens for alle. Grundforløbet introducerer dig til gymnasiets fag og metoder og forbereder dig til valg af studieretning

STARTEN PÅ DIT STUDIE

På grundforløbet har du følgende obligatoriske fag:
Dansk, engelsk, idræt, samfundsfag, matematik samt musik, mediefag eller billedkunst.

Desuden har du fagene Almen sprogforståelse (AP) og Naturvidenskabeligt grundforløb (NV). Fagene afsluttes med en mundtlig eksamen, der tæller med på dit studentereksamensbevis.

Der er er ingen studieretningsfag og ingen valgfag på grundforløbet.

Du kan se grundforløbets principielle opbygning i skemaet.

GRUNDFORLØBETS OPBYGNING

August

September

Oktober

November

Intro

Dansk

Screening

Dansk

Engelsk

Samfundsfag

Matematik

Screening

Matematik

Almen Sprogforståelse (AP)

AP Eksamen

Naturvidenskabeligt Grundforløb (NV)

NV Eksamen

Idræt

Musik / Billedkunst / Mediefag

Studievalg

omstx-elever-maler-400X400

 Screening

Du vil få en læsescreening i Dansk samt en matematik screening under grundforløbet.

Screeningtestene skal bruges ifm. studievejledningssamtaler omkring dit studievalg.

STX Studieforløb

STX studieretningsforløbet starter i november 1.g. Det varer frem til du bliver student.

STUDIERETNINGSFAG

I gymnasiet har du to til tre studieretningsfag og mindst et valgfag. Du skal skrive en studieretningsopgave (SRO) i 2g. Dette er optakt til en større karaktergivende studieretningsprojekt (SRP) i 3g.

Desuden har du følgende obligatoriske fag:
Dansk A, historie A, engelsk B, 2. fremmedsprog B, matematik B, et naturvidenskabeligt fag B, fysik C, naturvidenskabeligt fag C, samfundsfag C, religion C, oldtidskundskab C samt musik eller billedkunst C.

Du kan dog nøjes med matematik C, hvis du har:

  • Tre fremmedsprog på henholdsvis A, A og B-niveau
  • Fire fremmedsprog

STX VALGFAG

Musik eller billedkunst
Før studiestart skal du vælge mellem musik og billedkunst. Hvis du vil på en af musikstudieretningerne, har du på forhånd valgt musik.

Tysk B, fransk A eller spansk A
Før studiestart skal du forhåndstilkendegive dit 2. fremmedsprog: tysk B, fransk A eller spansk A. Dit endelige valg sker i oktober samtidig med at du vælger studieretning.

Frie valgfag
I slutningen af 1.g eller 2.g skal du vælge op til to frie valgfag. Hvis du har fransk eller spansk kan du muligvis kun få ét valgfag.

Du kan vælge blandt følgende fag:

Billedkunst B/C, Biologi B/C, Engelsk A, Erhvervsøkonomi C, Filosofi B/C, Fysik A/B, Idræt B, Kemi A/B/C, Latin C, Naturgeografi B/C, Matematik A/B, Musik A/B/C, Psykologi B/C, Religion B/C, Samfundsfag A/B, Spansk A/B, Tysk A/B.

omstx-elever-400X400

  Du er altid sikker på at kunne komme på en studieretning indenfor et af de fire hovedområder: sprog, musik, samfundsfag og naturvidenskab.