Sønderborg Statsskole logo

Sønderborg Statsskole

Alment gymnasium og Hf

Science studieretninger

Science studieretningerne er for dig, der vil vide, hvordan naturvidenskabelige fag kan bruges til at undersøge sammenhænge, og hvordan de anvendes indenfor teknologi, industri og forskning.

Matematik A
Fysik A
Kemi B

Denne studieretning er for dig, der søger faglige udfordringer på højt niveau, hvor du får lov at arbejde sammen med andre med samme interesser.

Sønderborg Statsskole elev laver fysik forsøg i laboratoriet

Indhold

Studieretningen giver adgang til praktisk taget alle videregående uddannelser og er et rigtigt godt fundament for dig, der allerede ved, at du vil tage en lang videregående uddannelse.

Ingeniører der arbejder på en racerbil
Du kommer til at arbejde både teoretisk og eksperimentelt med fagene og får indblik i verdenen omkring dig – fra naturens mindste byggesten til universets opbygning.

Med vores studievælger kan du få lagt et skema med præcis de fag du ønsker.

Matematik A
Fysik B
Kemi B

Denne studieretning har fokus på naturvidenskab, og den giver adgang til de fleste videregående uddannelser, bl.a. naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige.

Sønderborg Statsskole elev laver forsøg i laboratoriet til DM i science

Indhold

Denne studieretning er for dig, der har almen interesse i naturvidenskabelige emner og tankegange.

Ingeniør der arbejder ovenpå en stor vindmølle

Du får matematik på højeste niveau og sammen med fysik og kemi, så bliver der arbejdet både teoretisk og eksperimentelt for at få indblik i verdens opbygning og sammenhænge.

Med fagene på denne studieretning kan du beskæftige dig med mange emner, som f.eks. rumfart, lægevidenskab eller fremtidens energiformer.

Med vores studievælger kan du få lagt et skema med præcis de fag du ønsker.

Bioteknologi A
Matematik A
Fysik B

Bioteknologi er et fag, der er bygget op af biologi og kemi, og anvender viden og fremgangsmåder fra begge fag.

Sønderborg Statsskole elever laver forsøg i laboratoriet

Indhold

Studieretningen er for dig, der er interesseret i ny teknologi, biologi, kemi, matematik og fysik.

Bioteknologi er teknologisk udnyttelse af biologiske systemer til forskning, analyse, produktion og sygdomsbehandling. I fysik beskæftiger man sig med de grundlæggende undersøgelsesteknologier, hvor man i matematik lærer at belyse statistiske og dynamiske forhold.

Bioteknologi medarbejder i en virksomhed
På denne studieretning kommer du til at arbejde med fremtidens teori og videnskab indenfor bioteknologi.

Med vores studievælger kan du få lagt et skema med præcis de fag du ønsker.

Biologi A
Kemi B

Denne studieretning er for dig, der er interesseret i emner som natur, miljø, hvordan kroppen fungerer, genetik og genteknologi, lægemidler og forskning.

Sønderborg Statsskole elever laver forsøg i laboratoriet

Indhold

Fagenes fokus er på naturvidenskabelige metoder og emner. Studieretningen er adgangsgivende til naturvidenskabelige- og sundhedsvidenskabelige videregående uddannelser.

Havbiolog der dykker med en haj

Undervisningen består af teori, såvel som eksperimentelt arbejde, både i laboratoriet med f.eks. gensplejsning eller bestemmelse af blodtyper. Det foregår også i naturen, hvor man kan lave lokale biologiske feltundersøgelser.

Med fagene på denne studieretning kan man beskæftige sig med mange emner, som f.eks. lægemidler eller marinebiologi.

Med vores studievælger kan du få lagt et skema med præcis de fag du ønsker.

NATURVIDENSKABELIGT GRUNDFORLØB (NV)

Du bliver her præsenteret for naturvidenskabelige fag som biologi, kemi og fysik, og lærer om det der er fælles for alle fag – bl.a. videnskabelig metode. Faget giver dig både teoretisk og praktisk viden. Du hører om, hvordan den naturvidenskabelige forskning gennem tiderne har påvirket samfundet, og du øver dig i at foretage eksperimenter i laboratoriet og naturen.
Naturvidenskabeligt Grundforløb fag ikon