Sønderborg Statsskole

Alment gymnasium og Hf

Naturvidenskabelige studieretninger

De naturvidenskabelige studieretninger er for dig, der vil vide, hvordan science kan bruges til at undersøge sammenhænge, og hvordan fagene anvendes indenfor teknologi, industri og forskning.

Matematik A
Fysik A
Kemi B

Denne studieretning er for dig, der søger faglige udfordringer på højt niveau, hvor du får lov at arbejde sammen med andre med samme interesser.

INDHOLD

Studieretningen giver adgang til praktisk taget alle videregående uddannelser og er et rigtigt godt fundament for dig, der allerede ved, at du vil tage en lang videregående uddannelse.
matafysa billede
Du kommer til at arbejde både teoretisk og eksperimentelt med fagene og får indblik i verdenen omkring dig – fra naturens mindste byggesten til universets opbygning.

Matematik A
Fysik B
Kemi B

Denne studieretning har fokus på naturvidenskab, og den giver adgang til de fleste videregående uddannelser, bl.a. naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige.

INDHOLD

Denne studieretning er for dig, der har almen interesse i naturvidenskabelige emner og tankegange. Du får matematik på højeste niveau og sammen med fysik og kemi, så bliver der arbejdet både teoretisk og eksperimentelt for at få indblik i verdens opbygning og sammenhænge.
Med fagene på denne studieretning kan du beskæftige dig med mange emner, som f.eks. rumfart, lægevidenskab eller fremtidens energiformer.
Mr. Damien Cuello takes a moment to get acclimated to his high work area and then performs operational checks of the spinning rotor blades and drive line of the 900kW wind turbine at 45th Operations Group Detachment 2, Ascension Auxiliary Airfield (AAF), South Atlantic Ocean on June 25, 2009. The unit sits atop a 110 foot tower that holds the power generation components. It takes only a few seconds for the disk brake to stop the 20-ton three-bladed 182-foot rotor from turning in the wind. This is part of the self sufficient, power,water and waste infrastructure of the base. Mr. Cuello is a power house operator/ mechanical associate with Computer Sciences Raytheon, responsible for maintenance of the 6-wind turbine facility. The wind turbines works in parallel with low-load diesel generators powering the airfield, Space Command sites and facilities, and a royal air force airfield facility. Ascension AAF's award winning self-sufficiency solutions also includes drinking water production and waste water treatment. The mission of Det. 2 is support of eastern range space launches by collecting and disseminating radar, telemetry and tracking data. Ascension island is 35 square miles in a remote island location midway between Brazil and Angola. The nearest country is Liberia - 1000 miles away. (U.S. Air Force photo/Lance Cheung)

Bioteknologi A
Matematik A
Fysik B

Bioteknologi er et fag, der er bygget op af biologi og kemi, og anvender viden og fremgangsmåder fra begge fag.

INDHOLD

Studieretningen er for dig, der er interesseret i ny teknologi, biologi, kemi, matematik og fysik. Bioteknologi er teknologisk udnyttelse af biologiske systemer til forskning, analyse, produktion og sygdomsbehandling. I fysik beskæftiger man sig med de grundlæggende undersøgelsesteknologier, hvor man i matematik lærer at belyse statistiske og dynamiske forhold.
På denne studieretning kommer du til at arbejde med fremtidens teori og videnskab indenfor bioteknologi.
biotek_1 billede

Biologi A
Kemi B

Denne studieretning er for dig, der er interesseret i emner som natur, miljø, hvordan kroppen fungerer, genetik og genteknologi, lægemidler og forskning.

INDHOLD

Fagenes fokus er på naturvidenskabelige metoder og emner. Studieretningen er adgangsgivende til naturvidenskabelige- og sundhedsvidenskabelige videregående uddannelser.

Undervisningen består af teori, såvel som eksperimentelt arbejde, både i laboratoriet med f.eks. gensplejsning eller bestemmelse af blodtyper. Det foregår også i naturen, hvor man kan lave lokale biologiske feltundersøgelser.

Med fagene på denne studieretning kan man beskæftige sig med mange emner, som f.eks. lægemidler eller marinebiologi.

biokemb_1 billede

Matematik A
Fysik A
Kemi B

Denne studieretning er for dig, der søger faglige udfordringer på højt niveau, hvor du får lov at arbejde sammen med andre med samme interesser.

INDHOLD

Studieretningen giver adgang til praktisk taget alle videregående uddannelser og er et rigtigt godt fundament for dig, der allerede ved, at du vil tage en lang videregående uddannelse.
matafysa billede
Du kommer til at arbejde både teoretisk og eksperimentelt med fagene og får indblik i verdenen omkring dig – fra naturens mindste byggesten til universets opbygning.

Matematik A
Fysik B
Kemi B

Denne studieretning har fokus på naturvidenskab, og den giver adgang til de fleste videregående uddannelser, bl.a. naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige.

INDHOLD

Denne studieretning er for dig, der har almen interesse i naturvidenskabelige emner og tankegange. Du får matematik på højeste niveau og sammen med fysik og kemi, så bliver der arbejdet både teoretisk og eksperimentelt for at få indblik i verdens opbygning og sammenhænge.
Med fagene på denne studieretning kan du beskæftige dig med mange emner, som f.eks. rumfart, lægevidenskab eller fremtidens energiformer.
Mr. Damien Cuello takes a moment to get acclimated to his high work area and then performs operational checks of the spinning rotor blades and drive line of the 900kW wind turbine at 45th Operations Group Detachment 2, Ascension Auxiliary Airfield (AAF), South Atlantic Ocean on June 25, 2009. The unit sits atop a 110 foot tower that holds the power generation components. It takes only a few seconds for the disk brake to stop the 20-ton three-bladed 182-foot rotor from turning in the wind. This is part of the self sufficient, power,water and waste infrastructure of the base. Mr. Cuello is a power house operator/ mechanical associate with Computer Sciences Raytheon, responsible for maintenance of the 6-wind turbine facility. The wind turbines works in parallel with low-load diesel generators powering the airfield, Space Command sites and facilities, and a royal air force airfield facility. Ascension AAF's award winning self-sufficiency solutions also includes drinking water production and waste water treatment. The mission of Det. 2 is support of eastern range space launches by collecting and disseminating radar, telemetry and tracking data. Ascension island is 35 square miles in a remote island location midway between Brazil and Angola. The nearest country is Liberia - 1000 miles away. (U.S. Air Force photo/Lance Cheung)

Bioteknologi A
Matematik A
Fysik B

Bioteknologi er et fag, der er bygget op af biologi og kemi, og anvender viden og fremgangsmåder fra begge fag.

INDHOLD

Studieretningen er for dig, der er interesseret i ny teknologi, biologi, kemi, matematik og fysik. Bioteknologi er teknologisk udnyttelse af biologiske systemer til forskning, analyse, produktion og sygdomsbehandling. I fysik beskæftiger man sig med de grundlæggende undersøgelsesteknologier, hvor man i matematik lærer at belyse statistiske og dynamiske forhold.
På denne studieretning kommer du til at arbejde med fremtidens teori og videnskab indenfor bioteknologi.
biotek_1 billede

Biologi A
Kemi B

Denne studieretning er for dig, der er interesseret i emner som natur, miljø, hvordan kroppen fungerer, genetik og genteknologi, lægemidler og forskning.

INDHOLD

Fagenes fokus er på naturvidenskabelige metoder og emner. Studieretningen er adgangsgivende til naturvidenskabelige- og sundhedsvidenskabelige videregående uddannelser.

Undervisningen består af teori, såvel som eksperimentelt arbejde, både i laboratoriet med f.eks. gensplejsning eller bestemmelse af blodtyper. Det foregår også i naturen, hvor man kan lave lokale biologiske feltundersøgelser.

Med fagene på denne studieretning kan man beskæftige sig med mange emner, som f.eks. lægemidler eller marinebiologi.

biokemb_1 billede

NATURVIDENSKABELIGT GRUNDFORLØB (NV)

Du bliver her præsenteret for naturvidenskabelige fag som biologi, kemi og fysik, og lærer om det der er fælles for alle fag – bl.a. videnskabelig metode. Faget giver dig både teoretisk og praktisk viden. Du hører om, hvordan den naturvidenskabelige forskning gennem tiderne har påvirket samfundet, og du øver dig i at foretage eksperimenter i laboratoriet og naturen.

FYSIK A

I fysik A lærer du om fysisk tankegang og at arbejde med fysiske metoder. Du opnår forståelse for centrale områder af den klassiske og den moderne fysik. Du bliver i stand til at bearbejde og vurdere information om teknisk og naturvidenskabeligt prægede problemstillinger. Undervisningen foregår både teoretisk og eksperimentelt.

KEMI B

I kemi B får du kendskab til kemiens centrale begreber og eksperimentelle arbejdsmetoder sammen med en forståelse for stoffers opbygning og kemiske reaktioner. Du bliver i stand til at forstå og vurdere kemiens betydning for for individ og samfund i samspil med den teknologiske udvikling. Undervisningen foregår både teoretisk og eksperimentelt.

BIOLOGI C

I biologi C får du kendskab til biologisk teori og arbejdsmetode og lærer at gennemføre undersøgelser og enkle eksperimenter. Du bliver i stand til at vurdere konkrete eksempler på anvendelse af biologisk viden og lærer at udtrykke dig om biologiske sammenhænge ved hjælp af relevante faglige begreber. Du får biologisk viden inden for sundhed, miljø og bioteknologi.

MATEMATIK A

I matematik A arbejder du med en række fundamentale matematiske tankegange, begreber og metoder. Du får bl.a. kendskab til statistiske analysemetoder. Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning, og du lærer om en lang række metoder til modellering og problembehandling inden for matematikkens verden

DANSK A

I dansk A får du et solidt kendskab til både det sproglige, litterære og mediemæssige område. Du får bl.a. undervisning i at analysere og fortolke litterære og ikke-litterære tekster ud fra et tekstanalytisk begrebsapparat, herunder også at give en sproglig karakteristik.

IDRÆT C

I idræt C får man alsidige idrætslige oplevelser samt viden om kroppen og dens bevægelses- og udtryksmuligheder. Du får bl.a. undervisning i bevægelsesglæde og kropsbevidsthed, og du lærer om idrættens funktioner og betydning i samfundet.

HISTORIE A

I historie A får du kendskab til de historiske perioder, der har fundet sted i Danmark. Derudover får du viden om en række samfundsstrukturer, som har præget historien. Du får ligeledes viden om væsentlige træk i det nutidige samfundsliv med hovedvægten på det danske samfund.

ENGELSK B

I engelsk B lærer du at forstå mundtlig og skriftlig engelsk om almene og faglige emner. Du får en grundviden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA og lærer at orientere dig i engelsksproget stof og vurdere forskellige informationskilder.

SAMFUNDSFAG C

I samfundsfag C får du kendskab til danske og internationale samfundsforhold samt til enkle, faglige teorier og metoder. Du får bl.a. undervisning i politiske beslutningsprocesser og undersøger fx konkrete prioriteringsproblemer i velfærdssamfundet.

RELIGION C

I religion C lærer du om kristendom og andre religioner. Faget giver dig indsigt i religioners påvirkning af samfundet og kulturen, både i moderne og historisk tid. Med en viden om de centrale verdensreligioners lære, ritualer og profetisme, om religionskritik og historiske bevægelser, lærer du bl.a. at diskutere religion i forhold til den aktuelle globalisering.

OLDTIDSKUNDSKAB C

I oldtidskundskab beskæftiger du dig med lige dele sprog, kultur og historie. Du oversætter og fortolker oldtidens græske tekster og danner dig samtidig et billede af den fælles europæiske kulturarv. Igennem kendskabet til oldtidens filosofiske og kulturelle begreber, lærer du at trække linjer op til i dag og se ligheder og forskelle mellem det gamle Grækenland og det moderne Europa.

VALGFAG

Du kan vælge blandt følgende valgfag:

C-niveau
  • Mediefag C
  • Musik C
  • Billedkunst C