Naturvidenskabelige studieretninger

De naturvidenskabelige studieretninger er for dig, der vil vide, hvordan science kan bruges til at undersøge sammenhænge, og hvordan fagene anvendes indenfor teknologi, industri og forskning.

Matematik A
Fysik A

Denne studieretning er for dig, der søger faglige udfordringer på højt niveau, hvor du får lov at arbejde sammen med andre med samme interesser.

INDHOLD

Studieretningen giver adgang til praktisk taget alle videregående uddannelser og er et rigtigt godt fundament for dig, der allerede ved, at du vil tage en lang videregående uddannelse.
matafysa billede
Du kommer til at arbejde både teoretisk og eksperimentelt med fagene og får indblik i verdenen omkring dig – fra naturens mindste byggesten til universets opbygning.

Matematik A
Fysik B

Denne studieretning har fokus på naturvidenskab, og den giver adgang til de fleste videregående uddannelser, bl.a. naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige.

INDHOLD

Denne studieretning er for dig, der har almen interesse i naturvidenskabelige emner og tankegange. Du får matematik på højeste niveau og sammen med fysik og kemi, så bliver der arbejdet både teoretisk og eksperimentelt for at få indblik i verdens opbygning og sammenhænge.
Med fagene på denne studieretning kan du beskæftige dig med mange emner, som f.eks. rumfart, lægevidenskab eller fremtidens energiformer.
Mr. Damien Cuello takes a moment to get acclimated to his high work area and then performs operational checks of the spinning rotor blades and drive line of the 900kW wind turbine at 45th Operations Group Detachment 2, Ascension Auxiliary Airfield (AAF), South Atlantic Ocean on June 25, 2009. The unit sits atop a 110 foot  tower that holds the power generation components.  It takes only a few seconds for the disk brake to stop the 20-ton three-bladed 182-foot rotor from turning in the wind. This is part of the self sufficient, power,water and waste infrastructure of the base. Mr. Cuello is a power house operator/ mechanical associate with Computer Sciences Raytheon, responsible for maintenance of the 6-wind turbine facility.  The wind turbines works in parallel with low-load diesel generators powering the airfield, Space Command sites and facilities, and a royal air force airfield facility. Ascension AAF's award winning self-sufficiency solutions also includes drinking water production and waste water treatment. The mission of Det. 2 is support of eastern range space launches by collecting and disseminating radar, telemetry and tracking data. Ascension island is 35 square miles in a remote island location midway between Brazil and Angola. The nearest country is Liberia - 1000 miles away.  (U.S. Air Force photo/Lance Cheung)

Bioteknologi A
Matematik A
Fysik B

Bioteknologi er et fag, der er bygget op af biologi og kemi, og anvender viden og fremgangsmåder fra begge fag.

INDHOLD

Studieretningen er for dig, der er interesseret i ny teknologi, biologi, kemi, matematik og fysik. Bioteknologi er teknologisk udnyttelse af biologiske systemer til forskning, analyse, produktion og sygdomsbehandling. I fysik beskæftiger man sig med de grundlæggende undersøgelsesteknologier, hvor man i matematik lærer at belyse statistiske og dynamiske forhold.
På denne studieretning kommer du til at arbejde med fremtidens teori og videnskab indenfor bioteknologi.
biotek_1 billede

Biologi A
Kemi B

Denne studieretning er for dig, der er interesseret i emner som natur, miljø, hvordan kroppen fungerer, genetik og genteknologi, lægemidler og forskning.

INDHOLD

Fagenes fokus er på naturvidenskabelige metoder og emner. Studieretningen er adgangsgivende til naturvidenskabelige- og sundhedsvidenskabelige videregående uddannelser. Undervisningen består af teori, såvel som eksperimentelt arbejde, både i laboratoriet med f.eks. kondital, gensplejsning eller bestemmelse af blodtyper. Det foregår også i naturen, hvor man kan lave lokale biologiske feltundersøgelser.
biokemb_1 billede
Med fagene på denne studieretning kan man beskæftige sig med mange emner, som f.eks. lægemidler eller marinebiologi.

IDRÆTSTONING

Er du interesseret i idræt? Så tilbydes idræt B som en del af studiepakken kun på denne studieretning. Dette er for dig, der er interesseret i alt fra idrætsvidenskab til idrætsmedicin.
BioKemIDRÆT smal
Hvis du dyrker elitesport, så samarbejder vi med Sønderborg Talentakademi og optager TeamDanmark idrætsudøvere.