KREATIVE
STUDIERETNINGER

Studieretningen er for dig, der har lyst til at arbejde både teoretisk og praktisk med musikken og dens forskellige udtryksformer og kontekster.

Musik A
Matematik A

Studieretningen er for dig, der vil arbejde med musikken i fremtiden og tænker på at opbygge sine analytiske evner med matematikken.

INDHOLD

Studieretningen giver adgang til videregående uddannelser inden for sproglige og samfundsvidenskabelige områder, som f.eks. musikvidenskab (med adgangsprøve), psykologi, sociologi og forskellige matematiske studier.

Du vil analysere kompositioner og forstå værkerne i en samfundsmæssig og kulturel kontekst. Med matematikken arbejder du med musikken som et system. Det forventes, at du deltager i skolens forskellige musikalske arrangementer.

Studieretningen giver dig mulighed for at beskæftige dig med kreativitet og kommunikation, som f.eks. musiklærer, eventkoordinator eller journalist. Den er platformen for at komme ind på musikkonservatoriet.

MusAMatA_billede_smal

Grundforløb

1G

2G

3G

Musik

Matematik

Engelsk

Samfundsfag

Dansk

Idræt

Naturvidenskabeligt

Grundforløb

Valgfag 

Valgfag 

Valgfag 

Almen

Sprogforståelse

Studieretningsfag

klik overskrifterne for flere oplysninger.

Obligatorisk fag

Tilvalgsfag

Musik A
Engelsk A

Studieretningen er for dig der interesserer sig for musik i en kommunikativ og kulturel kontekst, hvor fokus er de engelsktalende kulturer.

INDHOLD

Studieretningen giver adgang til videregående uddannelser inden for sproglige og samfundsvidenskabelige områder, som f.eks. musikvidenskab (med adgangsprøve), psykologi eller sociologi.

MusAEngA_billede_smal

Du får udfordret og udviklet dine musikalske evner og styrket dine sproglige evner. I undervisningen kommer du til at arbejde med medier, kommunikation og lyrik.

Studieretningen lægger op til kreativt arbejde, f.eks. som musiklærer, eventkoordinator eller journalist. Den er platformen for at komme ind på musikkonservatoriet.

Grundforløb

1G

2G

3G

Musik

Engelsk

Samfundsfag

Matematik

Dansk

Idræt

Naturvidenskabeligt

Grundforløb

Valgfag 

Valgfag 

Valgfag 

Almen

Sprogforståelse

Studieretningsfag

klik overskrifterne for flere oplysninger.

Obligatorisk fag

Tilvalgsfag