HF Studieåret

Du møder anvendelsesorienteret og innovativ undervisning på HF. Vi samarbejder med en række videregående uddannelser, så du i uddannelsesforløbet bliver afklaret om valg af videregående uddannelse.

OBLIGATORISKE FAG OG VALGFAG

På HF er der obligatoriske fag både på 1. og 2. år.

1.HF
Dansk A, Engelsk B og matematik C. Desuden er der enten musik C, billedkunst C, eller idræt C, som du afslutter med en eksamen.

Kultur- og samfundsfagsgruppen (KS) består af fagene:
Historie B/ReligionC/Samfundsfag C

Den naturvidenskabelige faggruppe (NF) består af fagene:
Biologi C/Kemi C/Naturgeografi C

2. HF
Dansk A, Engelsk B
Kultur- og samfundsfag (KS)

Der er følgende udbud af valgfag:

B-Niveau
Billedkunst, Biologi, Kemi, Matematik, Musik Samfundsfag

C-Niveau
Erhvervsøkonomi, Mediefag, Psykologi, Informatik

STUDIEINDHOLD

På HF skal du aflevere skriftlige opgaver.

Mindre opgaver
Der er løbende mindre skriftlige opgaver i fag, som dansk, engelsk og den naturvidenskabelige faggruppe, som du skal lave derhjemme. Du får dog ofte hjælp til at komme igang med opgaverne mens du er på skolen.

Større skriftlige opgaver og projekter
I foråret i 1.HF skal du aflevere en historieopgave.

I slutningen af 1.HF skal du aflevere en evalueringsopgave i den naturvidenskabelige faggruppe.

I efteråret i 2. HF er der et dansk-engelsk-projekt.

I foråret i 2. HF skal du aflevere den Større Skriftlige Opgave (SSO)

Projekt- og praktikperioder
Undervejs i dit uddannelsesforløb bliver der afviklet 3-4 projekt-og praktikforløb. Disse forløb vil blive brugt til faglig fordybelse, hvor du skal løse konkrete og virkelighedsnære problemstillinger i fag- og faggrupper gennem en kombination af praktisk ”felt-arbejde” og den faglige undervisning.


HF er uddannelse til virkeligheden.

Undervisningsministeriets uddannelsesguide “Adgangskortet” viser dig hvilke vidergående uddannelser og karrieremuligheder HF studiet giver dig adgang til.

HF Studieåret

Du vil møde en anvendelsesorienteret og innovativ undervisning. Vi samarbejder med en række videregående uddannelser, således at du i uddannelsesforløbet bliver afklaret i forhold til valg af videregående uddannelse. HF er uddannelse til virkeligheden.

OBLIGATORISKE FAG OG VALGFAG

På HF er der obligatoriske fag både på 1. og 2. år.

1.HF
Dansk A, Engelsk B og matematik C. Desuden er der enten musik C, billedkunst C, eller idræt C, som du afslutter med en eksamen.

Kultur- og samfundsfagsgruppen (KS) består af fagene:
Historie B/ReligionC/Samfundsfag C

Den naturvidenskabelige faggruppe (NF) består af fagene:
Biologi C/Kemi C/Naturgeografi C

2. HF
Dansk A, Engelsk B
Kultur- og samfundsfag (KS)

Der er følgende udbud af valgfag:

B-Niveau
Matematik

C-Niveau
Mediefag, Informatik

STUDIEINDHOLD

På HF skal du aflevere skriftlige opgaver.

Mindre opgaver
Der er løbende mindre skriftlige opgaver i fag, som dansk, engelsk og den naturvidenskabelige faggruppe, som du skal lave derhjemme. Du får dog ofte hjælp til at komme igang med opgaverne mens du er på skolen.

Større skriftlige opgaver og projekter
I foråret i 1.HF skal du aflevere en historieopgave.

I slutningen af 1.HF skal du aflevere en evalueringsopgave i den naturvidenskabelige faggruppe.

I efteråret i 2. HF er der et dansk-engelsk-projekt.

I foråret i 2. HF skal du aflevere den Større Skriftlige Opgave (SSO)

Projekt- og praktikperioder
Undervejs i dit uddannelsesforløb bliver der afviklet 3-4 projekt-og praktikforløb. Disse forløb vil blive brugt til faglig fordybelse, hvor du skal løse konkrete og virkelighedsnære problemstillinger i fag- og faggrupper gennem en kombination af praktisk ”felt-arbejde” og den faglige undervisning.

ÅRSKALENDER FOR HF

På nedestående kalenderhjul kan du se alle HF studieaktiviteter for indeværende skoleår.