Om HF

HF er den 2-årige ungdomsuddannelse, hvor du lærer forskellige arbejdsformer og at kombinere teori og praksis i alle fag. På HF kan du vælge mellem fagpakker, der peger på forskellige mulige karriereveje.

DEN SAMLEDE 2-ÅRIGE UDDANNELSE

De to studieår er opdelt i fire halvårlige semestre. Der er afsluttende eksamen hvert semester.

Det betyder, at du hvert halve år afslutter en del af dit HF-forløb.

Særligt for HF er, at du ikke får standpunktskarakterer undervejs, men i stedet får du feedback på din indsats og løbende evalueringer af dit faglige standpunkt.

Med en HF-uddannelse kan du søge ind på et bredt udvalg af videregående erhvervs- og professionsuddannelser og f.eks. blive sygeplejerske, politibetjent, pædagog, lærer, bioanalytiker, psykolog eller journalist.

Fagene er delt op i 3 forskellige niveauer: A, B og C, hvor A er det højeste, og C er det laveste.

Det første år på HF arbejder du med de obligatoriske fag og opbygger dine grundfærdigheder.

På andet år udvides studiet med både fag fra fagpakken og valgfag.

Som noget nyt kan du blive optaget direkte fra 9. klasse. De fleste elever kommer dog fra en anden ungdomsuddannelse eller er unge, der har været uden for skolesystemet i en periode.

HF på Stats?

Du kan nå det endnu

7442 3427
Ring til Kennet og høre mere om uddannelsen eller optagelse.

HF Elever

0
%
Science
0
%
Sundhed
0
%
Uniform
0
%
Lærer-Pædagog
0
NY
Business

Studieforløbet

Du vil møde en anvendelsesorienteret og innovativ undervisning. Vi samarbejder med en række videregående uddannelser, således at du i uddannelsesforløbet bliver afklaret i forhold til valg af videregående uddannelse. HF er uddannelse til virkeligheden.

OBLIGATORISKE FAG OG VALGFAG

På HF er der obligatoriske fag både på 1. og 2. år.

1.HF
Dansk A, Engelsk B og matematik C. Desuden er der enten musik C, billedkunst C, eller idræt C, som du afslutter med en eksamen.

Kultur- og samfundsfagsgruppen (KS) består af fagene:
Historie B/ReligionC/Samfundsfag C

Den naturvidenskabelige faggruppe (NF) består af fagene:
Biologi C/Kemi C/Naturgeografi C

2. HF
Dansk A, Engelsk B
Kultur- og samfundsfag (KS)

Der er følgende udbud af valgfag:

B-Niveau
Matematik

C-Niveau
Mediefag, Informatik

STUDIEINDHOLD

På HF skal du aflevere skriftlige opgaver.

Mindre opgaver
Der er løbende mindre skriftlige opgaver i fag, som dansk, engelsk og den naturvidenskabelige faggruppe, som du skal lave derhjemme. Du får dog ofte hjælp til at komme igang med opgaverne mens du er på skolen.

Større skriftlige opgaver og projekter
I foråret i 1.HF skal du aflevere en historieopgave.

I slutningen af 1.HF skal du aflevere en evalueringsopgave i den naturvidenskabelige faggruppe.

I efteråret i 2. HF er der et dansk-engelsk-projekt.

I foråret i 2. HF skal du aflevere den Større Skriftlige Opgave (SSO)

Projekt- og praktikperioder
Undervejs i dit uddannelsesforløb bliver der afviklet 3-4 projekt-og praktikforløb. Disse forløb vil blive brugt til faglig fordybelse, hvor du skal løse konkrete og virkelighedsnære problemstillinger i fag- og faggrupper gennem en kombination af praktisk ”felt-arbejde” og den faglige undervisning.

Undervisningsministeriets uddannelsesguide “Adgangskortet” viser dig hvilke vidergående uddannelser og karrieremuligheder HF studiet giver dig adgang til.

Undervisningsministeriets uddannelsesguide “Adgangskortet” viser dig hvilke vidergående uddannelser og karrieremuligheder HF studiet giver dig adgang til.

Studieforløbet

Du vil møde en anvendelsesorienteret og innovativ undervisning. Vi samarbejder med en række videregående uddannelser, således at du i uddannelsesforløbet bliver afklaret i forhold til valg af videregående uddannelse. HF er uddannelse til virkeligheden.

OBLIGATORISKE FAG OG VALGFAG

På HF er der obligatoriske fag både på 1. og 2. år.

1.HF
Dansk A, Engelsk B og matematik C. Desuden er der enten musik C, billedkunst C, eller idræt C, som du afslutter med en eksamen.

Kultur- og samfundsfagsgruppen (KS) består af fagene:
Historie B/ReligionC/Samfundsfag C

Den naturvidenskabelige faggruppe (NF) består af fagene:
Biologi C/Kemi C/Naturgeografi C

2. HF
Dansk A, Engelsk B
Kultur- og samfundsfag (KS)

Der er følgende udbud af valgfag:

B-Niveau
Matematik

C-Niveau
Mediefag, Informatik

STUDIEINDHOLD

På HF skal du aflevere skriftlige opgaver.

Mindre opgaver
Der er løbende mindre skriftlige opgaver i fag, som dansk, engelsk og den naturvidenskabelige faggruppe, som du skal lave derhjemme. Du får dog ofte hjælp til at komme igang med opgaverne mens du er på skolen.

Større skriftlige opgaver og projekter
I foråret i 1.HF skal du aflevere en historieopgave.

I slutningen af 1.HF skal du aflevere en evalueringsopgave i den naturvidenskabelige faggruppe.

I efteråret i 2. HF er der et dansk-engelsk-projekt.

I foråret i 2. HF skal du aflevere den Større Skriftlige Opgave (SSO)

Projekt- og praktikperioder
Undervejs i dit uddannelsesforløb bliver der afviklet 3-4 projekt-og praktikforløb. Disse forløb vil blive brugt til faglig fordybelse, hvor du skal løse konkrete og virkelighedsnære problemstillinger i fag- og faggrupper gennem en kombination af praktisk ”felt-arbejde” og den faglige undervisning.