Sønderborg Statsskole

Alment gymnasium og HF

Hf fagpakker

En Hf-fagpakke er en studiepakke, der peger på en mulig fremtidig karrierevej og giver adgang til korte- og mellemlange videregående uddannelser.

Fagpakken er for den, som overvejer at arbejde inden for de tekniske professioner.

INDHOLD

Fagpakken skal klæde dig på, så du kan gå videre med uddannelser, som f.eks. laborant, radiograf, maskinmester, sygeplejeske, datamatiker, elektriker eller bygningskonstruktør.

I denne fagpakke er teknologi og videnskab i fokus. Her får du solid indsigt i at forstå tekniske og naturvidenskabelige problemstillinger.

Alle fagpakker har også projekt- og praktikforløb.

Fagpakken skal klæde dig på til et job i uniform og til et liv, hvor intense situationer kræver, at du er et hundrede procent klar. Hvor du skal tage ansvar for andre mennesker i farlige og livstruende situationer.

INDHOLD

At tage ansvar for andre menneskers liv og sikkerhed kræver både psykologisk indsigt, samt fokus på krop og fysik.

Du vil skulle arbejde med at forstå menneskers handlemønstre i tilspidsede situationer, arbejde med at forstå kroppens fysiske mekanismer og samtidigt skal du selv komme i god fysisk form.

Alle fagpakker har også projekt- og praktikforløb.
betjent_billede

Fagpakken har fokus på job og uddannelser inden for sundhed og pædagogik, hvor man arbejder med at holde mennesker sunde og raske, f.eks. som bioanalytiker, sygeplejerske eller fysioterapeut.

INDHOLD

Her får du i begge fag kendskab til, hvordan kroppen fungerer. Du lærer også om sammenhænge mellem træning og ernæring i forhold til fysisk og mental sundhed. Vælger du denne fagpakke, er det en forudsætning, at du vælger faget idræt, inden du starter.

Du skal have lyst til at udfordre dig selv både kropsligt, mentalt og teoretisk.

Alle fagpakker har også projekt- og praktikforløb.
hfsundhedsbillede

Pædagogik-mennesker fagpakken er for dig, som overvejer et arbejde som f.eks. lærer, pædagog eller socialrådgiver.

INDHOLD

Fagpakken skal klæde dig på til et job, hvor du dagligt skal arbejde med unge og voksne, og til et liv, hvor du forventes at kunne vejlede og støtte mennesker på forskellige stadier i deres liv.
paedagog_billede

At vejlede og støtte andre mennesker kræver både psykologisk indsigt, samt forståelse for forholdet mellem individ og samfund, individets udvikling og individets rolle i moderne fællesskaber.

Alle fagpakker har også projekt- og praktikforløb.

Fagpakken er for dig, der overvejer at arbejde med handel, finans eller salg og marketing.

INDHOLD

Fagpakken skal være med til at klæde dig på til en karriere inden for f.eks. handel, turisme, finans samt salg og marketing.
business_billedeHF
Du kan gå videre til uddannelser som f.eks. finansøkonom, markedsføringsøkonom, og administrationsbachelor.

Du arbejder med markedsføring, strategi, finansiering og innovation. Erhvervsøkonomi er case-baseret, og du vil skulle præge indholdet med dine egne forretningsideer.

Alle fagpakker har også projekt- og praktikforløb.

MATEMATIK C

I matematik C lærer du at løse simple problemer med matematisk indhold. Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning, og du lærer fx at håndtere simple formler, modeller og ligninger.

MATEMATIK B

I matematik B lærer du at arbejde med simple formler samt at beskrive og løse simple problemer med matematisk indhold. Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning, og du lærer om en lang række metoder til modellering og problembehandling inden for matematikkens verden.

NATURVIDENSKABELIGE FAGGRUPPE

Faget er tværfagligt og består af en kombination af biologi, geografi og kemi. Du får indsigt i naturvidenskabens metoder, og hvordan de bruges til at opnå forståelse af fænomener i naturen og af samspillet mellem mennesket og dets omgivelser.

KEMI B

I kemi B får du kendskab til kemiens centrale begreber og eksperimentelle arbejdsmetoder sammen med en forståelse for stoffers opbygning og kemiske reaktioner. Du bliver i stand til at forstå og vurdere kemiens betydning for for individ og samfund i samspil med den teknologiske udvikling. Undervisningen foregår både teoretisk og eksperimentelt.

VALGFAG

Du kan vælge blandt følgende valgfag:

C-niveau
 • Idræt C
 • Musik C
 • Billedkunst C

Dansk A

I dansk A udvikler du gennem tekstanalyse og tekstproduktion en kritisk og kreativ sans for sprog, kommunikation, litteratur og medier. Du lærer om både mundtlig og skriftlig fremstilling og får viden om skønlitteratur fra fortid og nutid og om kommunikation i moderne medier.

ENGELSK B

I engelsk B udvikler du dine færdigheder i at forstå og bruge det engelske sprog. Du lærer at tale og skrive på engelsk om almene og faglige emner, og du får en grundviden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA.

KULTUR- OG SAMFUNDSGRUPPE

Faget indeholder en kombination af historie, religion og samfundsfag. Du får en forståelse af væsentlige elementer i den historiske udvikling, det moderne samfund, forskellige religioner samt kulturelle værdier og livsanskuelser.

VALGFAG

Du skal vælge ét valgfag enten på C eller B-niveau:

C-niveauB-niveau
 • Erhvervsøkonomi C
 • Filodofi C
 • Mediefag C
 • Psykologi C
 • Informatik C
 • Idræt B
 • Biologi B
 • Samfundsfag B

IDRÆT C

I faget idræt på C – niveau får du alsidige idrætslige oplevelser samt viden om kroppen og dens bevægelsesmuligheder. Der er bl.a. fokus på bevægelsesglæde og kropsbevidsthed og på idrættens funktion og betydning i samfundet.

IDRÆT B

I idræt B lærer du at kombinere praktiske erfaringer i diverse idrætsgrene med teoretisk og videnskabelig viden inden for træning og arbejdsfysiologi. Udover træning i tekniske og taktiske færdigheder i fx atletik og boldspil, lærer du også at udforme træningsprogrammer og får viden om idræt som et historisk og kulturelt fænomen.

PSYKOLOGI C

I psykologi C lærer du at analysere og reflektere over psykologiske forhold af både faglig og almen karakter. Du lærer om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

VALGFAG

Du skal vælge 2 valgfag på C-niveau eller ét fag på B-niveau

C-niveauB-niveau
 • Erhvervsøkonomi C
 • Filosofi C
 • Mediefag C
 • Informatik C

BIOLOGI B

I biologi B lærer du at forklare og benytte biologisk teori og arbejdsmetode samt at gennemføre observationer og undersøgelser. Du bliver i stand til at vurdere konkrete biologiske problemstillinger og lærer at formulere dig om biologisk faglige emner ud fra såvel etiske som holdningsmæssige synspunkter. Du får biologisk viden inden for sundhed, miljø og bioteknologi.

VALGFAG

Du kan vælge ét valgfag enten på C eller B-niveau:

C-niveauB-niveau
 • Erhvervsøkonomi C
 • Filosofi C
 • Mediefag C
 • Psykologi C
 • Informatik C
 • Kemi B
 • Matematik B
 • Samfundsfag B

PSYKOLOGI B

I psykologi B får du grundlæggende redskaber til at analysere og reflektere over psykologiske forhold af både faglig og almen karakter. Du lærer om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

SAMFUNDSFAG B

I samfundsfag B får du indsigt i grundlæggende samfundsfaglige problemstillinger og beslutningsprocesser, og du opnår kendskab til enkle teorier og metoder. Du får bl.a. undervisning i at sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre. Ligeledes får du viden om politiske og økonomiske retninger.

TYSK B

I tysk begyndersprog B lærer du både at udtrykke dig mundtligt og skriftligt på et enkelt tysk standardsprog. Samtidig får du en grundlæggende viden om tyske kultur- og samfundsforhold. Du får også undervisning i grundlæggende regler for tysk grammatik og lærer at reflektere på tysk over litterære tekster og andre kunstneriske udtryksformer.

ERHVERVSØKONOMI C

I erhvervsøkonomi C lærer du om virksomheders beslutninger og adfærd, og om de betingelser og muligheder der er for at etablere en virksomhed. Undervisningen beskæftiger sig med både de danske og de internationale forhold inden for etablering og udvikling af en virksomhed, og du får kendskab til bl.a. brancheanalyse og økonomi.

VALGFAG

Du kan vælge blandt følgende valgfag:

C-niveau
 • Mediefag C
 • Filosofi C
 • Psykologi C
 • Informatik C

På vores website bruges cookies til at huske dine indstillinger og til at analysere vores trafik. Ved fortsat brug af hjemmesiden godkender du vores cookiepolitik.