Statsskolen uddeler legater

Mie P. Petersen og Tenna S. Thorsted modtager årets legater på kr. 20.000 fra Sønderborg Statsskole Legatfond. Mie fik sin studentereksamen fra Sønderborg Statsskole i 2013. Mie studerer til dyrlæge og har i forbindelse med studiet været på et studieophold i Sydafrika. Tenna fik sin studentereksamen i 2012. Tenna studerer International Business på CBS. I forbindelse med sit studium har Tenna været på studieophold på Universitet i Milano.

Ved overrækkelsen på Statsskolen fortalte Mie om sit ophold i Sydafrika, hvor hun bl.a. var med til at tage blodprøver af næsehorn, save deres næsehorn af. Tenna fortalte om sit ophold på Universitetet i Milano. I sin takketale opfordrede hun bl.a. skolens elever til at lave det, de brænder mest for, fordi det er den måde man bliver dygtig på.

Legaterne uddeles en gang om året. I skolens vedtægter står der, at legaterne kan søges af ”værdigt trængende studenter, som er under uddannelse ved et universitet og har været i gang med en uddannelse i mindst 2 år. Legatet gives fortrinsvist til udlandsophold i tilknytning til uddannelsen”.

Et stort tillykke til både Mie og Tenna og fortsat held og lykke med studierne!