Statsskolen inviterer til forældremøder i februar


Statsskolen inviterer forældre og elever fra alle 1.g klasser til et aftenmøde i februar, hvor særligt forældre får mulighed for at hilse på klassens elever, lærere og de øvrige forældre.

  • Torsdag den 22/2 for 1.a, 1.b, 1.c og 1.d
  • Tirsdag den 27/2 for 1.e, 1.k og 1.y
  • Onsdag den 22/2 for 1.f, 1.u og 1.x

Aftenen begynder kl. 19.00, hvor rektor Ole Kamp Hansen byder velkommen i Festsalen.

Der er, som det fremgår, flere klasser inviteret til hver af de tre aftenener. Efter rektors velkomst går elever, forældre og lærere til de respektive klassers lokale, eller tæt derpå.

Ude i klasserne er planen, at elever selv fortæller forældre om livet på skolen og i klassen. Lærerne informerer bl.a. om det faglige indhold i studieretningen og studieturen, der finder sted i 2.g. Studievejlederen vil også fortælle om livet på Statsskolen og hvilke forventninger, der er til eleverne.

I løbet af hele aftenen er både forældre og elever velkomne til at stille spørgsmål. Der vil være te, kaffe, mm.

Forældremøderne giver ikke mulighed for individuelle konsultationer.

Tilmelding til møderne er nødvendig og foregår via Lectio.

Forældremøderne slutter kl. 21.00.