Statsskolen, Fair Trade og Europa


Sønderborg Statsskole er med i 3 årigt projekt om ”Fair Trade for en fair fremtid”. Et EU ”Erasmus+”-projekt, der involverer skoler fra England, Tyskland, Østrig, Slovakiet og Italien. Temaet kredser om, at bevidstgøre, involvere, udbrede tanken om, at vi gennem et mere bevidst forbrugs- og distributionsmønster, kan skabe en bedre tilværelse for producenter af kaffe, kakao, legetøj etc. i den tredje verden.

Projektet udvirker en hel del rejseaktivitet for både lærere og elever, og vil rumme et virkelige spændende udviklingspotentiale for begge parter.