Sønderborg Statsskole får ny rektor


Sønderborg Statsskole får ny rektor

Ole Kamp Hansen tiltræder stillingen som ny rektor på Sønderborg Statsskole den 1. april 2016.

Statsskolens nye rektor er 48 år gammel og kommer fra en stilling som vicerektor på Tønder Gymnasium. Ole Kamp Hansen er Cand. Scient. i kemi og fysik fra Århus Universitet og har desuden en mastergrad i ledelse fra Syddansk Universitet.