Søjledagen


Anne Kathrine Podlech 1k, Anne Helene Boysen 2k og Deni Isic 3k er de dygtige vindere af ”søjledags”konkurrencen om at skrive det bedste indlæg om radikalisering blandt unge.

På ”søjledagen” den 12. februar arbejdede 1k, 2k og 3k på tværs af klasserne om emnet Radikalisering. Dagen mundede ud i, at eleverne i grupper skrev et indlæg om vigtige pointer fra dagen.

På ovenstående billede har rektor netop uddelt præmien som var 3 x 2 biografbilletter. Tillykke.

Vinderartiklen:

Kan fællesskab forhindre radikalisering?

Hvad er radikalisering egentlig? Hvordan og hvorfor opstår den? Især unge bliver radikaliseret og hopper med på bølgen, fordi især unge har identitetsproblemer, og vi er nødt til, at finde ud af, hvordan vi kan håndtere problemet.

Journalisten Louise Stigsgaard Nissen fra BT besøgte fredag morgen Sønderborg Statsskole. Alle elever fra religions klasserne var samlet i festsalen, hvor Louise belyste de stigende radikaliseringsproblemer, som kan ramme alle og en hver.

Hvis man f.eks. føler sig udenfor eller svigtet af samfundet, har man tendens til at opsøge en form for tryghed, bl.a. ved at søge et socialt netværk, hvor man føler sig accepteret og værdig.  Alle kan føle sig udenfor eller uaccepteret, og det foregår ikke kun i moskeer, men også ude i selve samfundet.

I foredraget hørte vi om en muslimsk pige ved navn Aisha, som levede som en helt almindelig dansk pige. Aisha havde identitetskrise, fordi hun var splittet mellem to kulture, hun levede i den danske kultur som dansker, men samtidig haft sin egen tro, islam. På et tidpunkt begyndte hendes brødres venner, at kalde hende grimme ting, hvilket medførte, at hun gik helt over i en anden grøft.

Hun rejser til Syrien med sin bror, og gifter sig med en Ægyptisk kriger.

Hun er i dag tilbage i Danmark, men stadig splittet mellem de to identiteter.

Aisha illustrer et af de meget vigtige elementer i radikalisering, splittelsen mellem at skulle være dansk og fræk, men samtidig være tro med sine fromme rødder.

I 2014 var der 60 henvendelser i Københavns kommune vedrørende mistænkte radikaliserede unge, hvor der i 2015 var i alt 100 henvendelser.

Hvorvidt stigningen skyldes mere opmærksomhed omkring IS og radikalisering i medierne, eller om der rent faktisk er flere radikaliserede unge, er svært at svare på. Men en ting er sikkert, og det er, at der er et problem, som vi er nødt til at håndtere.

Radikalisering skyldes som sagt, bl.a. at man føler sig udstødt og alene, så vi som samfund, kan skabe nogle flere fællesskaber, for at danne et multikulturelt samfund. Vi må danne os en forståelse for hinanden, og acceptere vores forskelligheder. På denne måde, er der måske færre som hopper med på bølgen.