Popularitet og plads

Share on facebook
Share on google
Share on twitter

Sønderborg Statsskole er det populære valg for unge i Sønderborg Kommune, der ønsker at tage en HF-uddannelse, eller en STX. For Statsskolen er det en prioritet, at de fysiske rammer for undervisningen og fællesskabet på skolen er så gode som muligt.  

Statsskolen tæller i dag knapt 1000 elever – og det er vi både meget glade for og meget stolte af! Men nu er vi nødt til at arbejde på at få mere plads. Derfor har Statsskolen, som Jydske skriver i dag, d. 13. juni 2018, ‘…bedt kommunen om at undersøge muligheden af at placere en sportshal i nærheden af skolen…’.  

I dag finder flere idrætstimer sted i Sønderborg Kasernes idrætshal. Det er på grund af pladsproblemer, at skolen lejer hallen som en midlertidig løsning. Som Jydske også skriver, så ville en hal tættere på skolen forbedre rammerne for bl.a. ‘…skriftlig eksamen samt dimission og fællessamlinger…’ 

Læs mere i dagens artikel:  

https://www.jv.dk/soenderborg/Soenderborg-Statsskole-oensker-at-bygge-sportshal-paa-Ringriderpladsen/artikel/2619473