Søg optagelse

Her kan du læse om hvordan du søger optagelse på Statsskolen.

Du skal, både til stx og hf, søge digitalt via optagelse.dk.

OPTAGELSE PÅ

STX

OPTAGELSE PÅ

HF

Fra 9. og 10. klasse

Optagelseskrav

For at blive optaget på den 3-årige almen (stx) studentereksamen skal du:

 • have søgt rettidigt i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse
 • være vurderet uddannelsesparat med mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer
  have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse* i folkeskolen eller prøveforberedende undervisning, der står mål hermed
 • have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse i henhold til folkeskolelovens regler
 • have bestået folkeskolens afgangseksamen
  have bekræftet det faglige niveau (5,0) fra uddannelsesparathedsvurderingen ved de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen.
  Har du ikke bekræftet det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen har du dog krav på optagelse, hvis dit karaktergennemsnit fra de lovbundne prøver er på mindst 3,0.
  Har du mindst 2,0 men under 3,0 og gennemfører en vejledningssamtale med gymnasiets leder, har du også krav på optagelse.
  *Dog 6-9. klasse for elever, der påbegyndte 6. klassetrin i skoleåret 2014-15, og som søger om optagelse til skoleåret 2019-20 direkte fra 10. klasse.

Søger du i direkte forlængelse af 10. klasse gælder desuden, at du:

 • i 10. klasse skal have modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik og aflagt enten 9.- eller 10.-klasseprøver i disse fag.

Uddannelsesparathed

Uddannelsesparathedsvurderingen er en helhedsvurdering af, om du har tilstrækkelige faglige såvel som personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre uddannelsen.

For at opfylde de faglige forudsætninger for uddannelsesparathed i 8., 9. eller evt. 10. klasse, skal du have mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer.

Bemærk: Er du vurderet ikke-uddannelsesparat, men i øvrigt opfylder adgangsforudsætningerne, kan du optages på de 3-årige gymnasiale uddannelser, hvis du får mindst 6,0 i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen.

 

Optagelse efter konkret vurdering

Optagelse efter en konkret vurdering er en mulighed for de elever, som søger de 3-årige gymnasiale uddannelser, men ikke opfylder forudsætningerne for at have krav på optagelse. En konkret vurdering er en helhedsvurdering, som laves på baggrund af en centralt stillet optagelsesprøve og en samtale.

Opfylder du ikke ovenstående krav eller er du ikke erklæret uddannelsesparat, har du mulighed for at anmode om at komme til en optagelsesprøve.

Elever, der bliver indstillet til optagelsesprøve, bliver indkaldt i marts måned.

Fra andre

Søger du om optagelse efter, at du har forladt grundskolen, kan du kontakte skolen for nærmere oplysninger om ansøgningsfrist og optagelse. Du skal dog altid søge via  www.optagelse.dk. Du skal ligeledes være opmærksom på, at du skal søge om optagelse inden 1. marts.

Hvis du søger om optagelse vil du skulle til en optagelsesprøve og en efterfølgende samtale, hvorefter vi vurderer, om du kan optages på uddannelsen.

Det er Rektor, der afgør, om du har krav på optagelse.

Fra 9. og 10. klasse

Optagelseskrav

For at blive optaget til den 2-årige uddannelse til hf-eksamen skal du:

 • have søgt rettidigt i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse
 • være vurderet uddannelsesparat med mindst 4,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer
  have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse eller prøveforberedende undervisning, der står mål hermed.

For elever, som søger i direkte forlængelse af 9. klasse, gælder særligt at eleven skal:

 • have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse i henhold til folkeskolelovens regler
 • have bestået folkeskolens afgangseksamen
 • have bekræftet det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen ved de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen,d.v.s. have opnået 4 i gennemsnit af de lovbundne prøver.

For elever som søger i direkte forlængelse af 10. klasse, gælder særligt ud over de grundlæggende adgangsforudsætninger, at eleven skal:

 • have aflagt folkeskolens 9.-klasseprøve i 2. fremmedsprog efter 9. klasse, hvis prøven er blevet udtrukket, eller 10.-klasseprøve i 2. fremmedsprog efter 10. klasse
 • i 10. klasse have fået undervisning i dansk, engelsk og matematik og aflagt 10.-klasseprøver i alle tre fag, både mundtligt og skriftligt
 • have aflagt folkeskolens fælles 9.-klasseprøve i fysik/kemi, biologi og geografi efter 9. klasse eller 10.-klasseprøven i fysik/kemi i 10. klasse
 • have opnået mindst 2,0 i både dansk og matematik i 10.-klasseprøverne.

Uddannelsesparathed

Uddannelsesparathedsvurderingen er en helhedsvurdering af, om du har tilstrækkelige faglige såvel som personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre uddannelsen.

For at opfylde de faglige forudsætninger for uddannelsesparathed i 8., 9. eller evt. 10. klasse, skal du have mindst 4,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer.

Bemærk:Er du vurderet ikke-uddannelsesparat, kan du optages på den 2-årige uddannelse til hf-eksamen, hvis du får mindst 6,0 i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen og i øvrigt opfylder adgangsforudsætningerne.

 

Optagelse efter konkret vurdering

Optagelse efter en konkret vurdering er en mulighed for de elever, som søger den 2-årige uddannelse til hf-eksamen efter 10. klasse, men ikke opfylder forudsætningerne for at have krav på optagelse. En konkret vurdering er en helhedsvurdering, som laves på baggrund af en centralt stillet optagelsesprøve og en samtale.

Fra andre

Søger du om optagelse efter, at du har forladt grundskolen, kan du kontakte skolen for nærmere oplysninger om ansøgningsfrist og optagelse. Du skal dog altid søge via  www.optagelse.dk. Du skal ligeledes være opmærksom på, at du skal søge om optagelse inden 1. marts.

Hvis du ikke søger om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse, kan du optages efter en standardiseret vurdering af de dine faglige, sociale og personlige forudsætninger for at påbegynde og gennemføre uddannelsen.

Har du en almen forberedelseseksamen i henhold til avu-loven, har du dog krav på optagelse, hvis du søger i den førstkommende optagelsestermin, efter at den sidste af prøverne er bestået.

Generelt gælder der at hvis du går i 9. og 10. klasse, så søger du optagelse via vejlederen på din skole. Går du ikke længere i skole og er under 25 år, skal du søge via uddannelsesvejlederen i din bopælskommune.

Du kan altid henvende dig på dit lokale UU-center, hvis du har brug for vejledning om uddannelse.

Links:

Uddannelsesvejledning i Sønderborg

Uddannelsesvejledning i Aabenraa

Optagelse.dk

Senest 1. marts

Du skal have udfyldt din uddannelsesplan og have valgt Sønderborg Statsskole som første ønske. 

Juni

Udvalgte elever er til en skriftlig optagelsesprøve på Sønderborg Statsskole i juni måned.

Umiddelbart efter optagelsesprøven holder vi samtaler med alle deltagere.

Du får derefter besked om du er optaget.

August

Første skoledag på Sønderborg Statsskole er d. 10. august 2020.

 icon-info-circle  Optagelse 2020/2021

Vi opfordrer til at du / I selv læser mere på Uddannelsesguiden, der har de nyeste informationer om optagelseskrav, m.m., for både STX og HF:

Læs mere på uddannelsesguiden 

Scroll to Top