StatsskoleLogo hvid midt 283x284

Statsskolens historie

Oberrealschule

Omkring 1900 voksede Sønderborg meget hurtigt, dels pga. en fortsat industrialisering, og dels – og nok så meget – fordi den store tyske Marinestation trak mange militærfolk til byen.

 

 

Borgerskabet havde brug for at give deres børn mere uddannelse end grundskolens. Sådan gik det til, at Sønderborg i 1911 fik en Oberrealschule.

1911

Kongevej

Skolen blev placeret på byens fineste hjørne sammen med andre officielle bygninger som domhus, nationalbank og menighedshus.

Den røde murstensbygning i neobarok stil med sin plæne og gamle træer ligger fornemt tilbagetrukket på Kongevej.

Statsskolen

I nogle overgangsår havde skolen både en dansk og en tysk afdeling; i 1930’erne stabiliserede elevtallet sig.

 

 

Alligevel måtte Statsskolen i 1938 udvides med en ekstra gymnastiksal samtidig med, at en nabovilla blev inddraget til undervisning i fysik og kemi (”Rockefeller-instituttet”).

1938
1960 erne

Flere studerende og flere bygninger

1960’ernes store årgange stillede krav om endnu mere plads. Løsningen blev en helt ny fløj samt forhal, kantine og festsal, som kunne tages i brug i 1967.

 

Den ekstra plads blev hurtigt fyldt ud, efter at Statsskolen også fik et hf-kursus i 1969. Men et lille årti senere måtte der et helt nyt gymnasium, Alssund Gymnasiet (AGS), til for at klare den hurtigt voksende elevtilgang i Sønderborgområdet.

Amternes komme

De næste etaper i Statsskolens bygningshistorie omfattede en ny idrætshal, elevloft, lærerværelse i den fhv. rektorbolig og nye faglokaler til musik og billedkunst – alt sammen gennemført i Ole Jellingsøs tid som rektor (1980 – 1997).Ole Jellingsø omplantede med stor succes sin viden om arkitektur og pædagogik fra tiden i ministeriets byggedirektorat. Samme Jellingsø måtte opleve, at statsskolerne blev overtaget af amterne. Men han fik lov til at beholde splitflaget. ”Flaget følger chefen”, som han sagde.

Flere studerende og flere bygninger

Statsskolen er klædt på til det 21. årh. Der er rigtig mange elevarbejdspladser med computere – der er trådløst net over alt på skolen, og klasseværelserne er udstyret med digitale projektorer.

Statsskolen er i kraft af sin lange historie en skole med mange traditioner.

 

 

Vi fejrer hvert år skolens fødselsdag i august, bl.a. med en romatch mod AGS, og i årets løb falder andre væsentlige begivenheder som skolekomedie/musical, gallafest og SSS Grand Prix.

 

I Sønderborgsamfundet har vi desuden en meget aktiv forening for gamle elever.

 

Den afholder julebal for gamle og nuværende elever, og ugen før dimissionen arrangerer Sønderborgsamfundet jubilarfest, hvor man kan møde både 60 og 70 års jubilarer.

Nybyg igen

I dette årtusinde fik Statsskolen sin foreløbig sidste store udvidelse: den oprindelige fløj fra 1967 blev på spektakulær vis fordoblet i bredden.

 

 

Men det er ikke helt slut endnu. I 2009 tog skolen også en ny laboratorieafdeling i brug.

2009
2011

Domhus

I løbet af sommeren 2011 faldt det omsider i hak. Sønderborg Statsskole blev for den nette sum af 11 millioner kroner den stolte ejer af det forhenværende domhus.

Med bygningen føjer Statsskolen adskillige hundrede meget tiltrængte kvadratmeter til sit nuværende areal.

 

I løbet af sensommeren og efteråret 2011 undergik bygningen mindre tekniske forandringer. Bl.a. brandsikring, etablering af internet og elevator.