Bestyrelsen skal forvalte institutionens midler i henhold til skolens overordnede formål, herunder grundlag for revision, perioderegnskaber, godkendelse af budget og afvigelser herfra.

Bestyrelsen afholder som minimum 4 møder om året.

Medlemmer af Sønderborg Statsskoles bestyrelse (pr. 1. August 2017)

Theiss Stenstrøm, direktør – Formand for bestyrelsen, udpeget fra erhvervslivet ved selvsupplering
Erik Johannsen, Advokat –  Næstformand for bestyrelsen, udpeget af kommunalbestyrelserne i regionen i forening
Lise Kanstrup –  AC-fuldmægtig ved Mads Clausen Instituttet/SDU, udpeget af Syddansk Universitet – Rektorkollegiet
Bent Krogh Petersen – Fhv. skolepsykolog, udpeget af forvaltningen Børn- og Uddannelse i Sønderborg Kommune
Hans Erik Ehlers-Kock  – Lektor på Sønderborg Statsskole, medarbejderrepræsentant
Michael Taarsted Nielsen –  Lektor på Sønderborg Statsskole, medarbejderrepræsentant uden stemmeret
Sara Cecilie Frandsen –  Elev på Sønderborg Statsskole, udpeget af elevrådet
Mette Alsing Schwartz  – Elev på Sønderborg Statsskole, udpeget af elevrådet uden stemmeret

Ole Kamp Hansen – Rektor
Ellen Holt-Jensen – Pædagogisk Leder

Bestyrelsesmøder: