Legater

Sønderborg Statsskole legater

Sønderborg Statsskole Legatfond

Legatet uddeles til tidligere studerende fra Sønderborg Statsskole. Der uddeles omkring kr. 40.000 – 60.000 i portioner af omkring kr. 15.000 – 20.000, alt efter bestyrelsens skøn.

Legatet kan søges af værdigt trængende studenter, som er under uddannelse ved et universitet, og har været i gang med en uddannelse i mindst 2 år. Legatet gives fortrinsvis til udlandsophold i tilknytning til uddannelsen.

Der findes ingen ansøgningsskema til legatet.

Ansøgningen vedlægges med udførlig redegørelse for hidtidige studieforløb samt økonomiske forhold, kopi af studentereksamensbevis fra Sønderborg Statsskole samt bevis for opnåede karakterer for videreuddannelsen skal vedlægges.

Ansøgninger med manglende dokumentation vil ikke komme i betragtning.

Legatet uddeles på Sønderborg Statsskole og legatmodtagere vil modtage direkte besked fra fonden. Legatudvalget lægger vægt på at legatmodtageren er personligt tilstede ved legatoverrækkelsen.

Ansøgningsfrist er 1. marts. Tilbagemelding til alle ansøgere udsendes senest ultimo maj.

Ansøgningen bedes anført ”Legatansøgning” og sendes i ét eksemplar til:

Sønderborg Statsskole
Kongevej 37
6400 Sønderborg

Vi modtager også ansøgninger pr. mail : post@statsskolen.dk

Sønderborg Samfundets Lånefond (som er ændret til legat)

Sønderborg Samfundets Lånefond skal opløses, da kapitalen er beskeden.

Civilstyrelsen har givet tilladelse til, at opløsningen sker ved, at midlerne uddeles som legater til personer, som omtales i fondens formålsparagraf:

”Fondens formål var at udlåne midler til Sønderborg Statsskoles udgåede elever som hjælp til uddannelse i videste forstand og undtagelsesvis beslægtede formål, herunder til etablering af selvstændig virksomhed.”

Pengene vil nu blive uddelt som legater i portioner af omkring 15.000 – 20.000 kr.

Legaterne kan også søges til udlandsophold i tilknytning til uddannelsen.

Der findes intet ansøgningsskema, men der forventes en ansøgning med de samme oplysninger, som kræves af ansøgere til Sønderborg Statsskoles Legatfond.

Legatansøgninger sendes til Sønderborg Statsskole.

Ansøgningsfristen er 1. marts.