Legater

Sønderborg Statsskole legater

Sønderborg Statsskole Legatfond

Legatet uddeles til tidligere studerende fra Sønderborg Statsskole. Der uddeles omkring kr. 40.000 – 60.000 i portioner af omkring kr. 15.000 – 20.000, alt efter bestyrelsens skøn.

Legatet kan søges af værdigt trængende studenter, som er under uddannelse ved et universitet, og har været i gang med en uddannelse i mindst 2 år. Legatet gives fortrinsvis til udlandsophold i tilknytning til uddannelsen.

Der findes ingen ansøgningsskema til legatet.

Ansøgningen vedlægges med udførlig redegørelse for hidtidige studieforløb samt økonomiske forhold, kopi af studentereksamensbevis fra Sønderborg Statsskole samt bevis for opnåede karakterer for videreuddannelsen skal vedlægges.

Ansøgninger med manglende dokumentation vil ikke komme i betragtning.

Legatet uddeles på Sønderborg Statsskole og legatmodtagere vil modtage direkte besked fra fonden. Legatudvalget lægger vægt på at legatmodtageren er personligt tilstede ved legatoverrækkelsen.

Ansøgningsfrist er 1. marts. Tilbagemelding til alle ansøgere udsendes senest ultimo maj.

Ansøgningen bedes anført ”Legatansøgning” og sendes i ét eksemplar til:

Sønderborg Statsskole
Kongevej 37
6400 Sønderborg

Vi modtager også ansøgninger pr. mail : post@statsskolen.dk