Elevrådet

Elevrådet på Sønderborg Statsskole er et elevdemokrati, som består af en elevrådsrepræsentant fra hver klasse samt formand og næstformand.

FORMÅL

Det primære formål med elevrådet er at repræsentere eleverne på skolen og skabe en bro imellem elever og administration og bestyrelse.

Man stemmes ind i elevrådet af sin klasse. Sammen står vi for at udarbejde og udføre nogle bestemte visioner for skolen hvert skoleår og de er ofte rettet imod at forbedre forholdene for skolens elever.

Der sidder mindst en person fra elevrådet i skolens bestyrelse og er med til at træffe de større beslutninger.

En anden plads i bestyrelsen besættes også af en elev.

Se hvilke elever der er med i bestyrelsen her .

ELEVUDVALG

Det er elevrådet, som administrerer skolens mange elevudvalg.

Det er muligt for alle elever at melde sig ind i skolens forskellige udvalg og få indflydelse på, hvordan skolen fungerer, være med til at arrangere begivenheder og meget mere.

Der er valg til udvalgene i begyndelsen af hvert skoleår. Her er en liste over de udvalg, som elevrådet administrerer.

Er du interesseret i at være med i et af dem, så er du meget velkommen til at kontakte en fra elevrådet.

Udvalg

null

Morgensamlingsudvalg

Morgensamlingsudvalget arrangerer og styrer morgensamlingen. Det skal gøres på en sådan måde, at flest muligt deltager i morgensamlingen. Vær med til at få struktureret morgensamlingerne, indføre nye indslag mm.

null

Aktivitetsudvalg

Aktivitetsudvalget arrangerer sociale aktiviteter på skolen, hvilket dækker over de fleste sociale arrangementer på nær musik- og fredagscafé. Udvalget har også indflydelse på fitness-lokalet, f.eks. i forbindelse med køb af nye maskiner, retningslinjer for brug af lokalet, m.m.

null

Musikcafé-/Fredagsudvalg

Musikcaféudvalget/ fredagscaféudvalget er i år 2-delt. Den ene del har ansvaret for fredagscafé og den anden halvdel for et spirende projekt: musikcafé, som skal bidrage til at fremme det musiske liv på Statsskolen.

null

Fællestimeudvalg

Fællestimeudvalget arrangerer fællestimerne. Fællestimerne er et modul, hvor der kommer personer og holder foredrag, mm. Yahya Hassan var her f.eks. for et par år siden, for at fortælle om sin digtsamling.

null

Domhusudvalg

Domhus-udvalget arrangerer særlige events/arrangementer i Domhuset, som f.eks. juleklippedag, cafédag, mm. Udvalget arbejder også på at gøre domhusets kælder i stand, hvilket den allerede er godt i gang med at blive!

null

Kantineudvalg

Kantineudvalget bidrager med kreative/innovative idéer til kantinen. Noget nyt der skal indføres? Fairtrade eller økologi?

null

Kunstudvalg

Kunstudvalget er med til at bestemme den kunst, der skal udstilles på skolen, hvor den skal udstilles mv.

elevraad-400x400

ELEVRÅDET

Sønderborg Statsskole

Find elevrådet på facebook.

null

Formand for elevrådet

Tara Bauer 3c
null

Næstformand for elevrådet

Liv Richelsen Juhl 2c