Yderligere oplysninger

Agnethe Hvelplund
Dansk
Idræt

Yderligere oplysninger

Ana Maria Contreras Green
Spansk

Yderligere oplysninger

Anders Nissen
Samfundsfag
Psykologi

Yderligere oplysninger

Anders Stubkjær
Engelsk
Samfundsfag
IT-koordinator

Yderligere oplysninger

Andreas Aalund Moeskjær
Idræt
Engelsk

Yderligere oplysninger

Andreas Boesgaard Kragh
Pædagogisk Leder
Idræt
Samfundsfag
Innovation

Yderligere oplysninger

Andreas Valentin Pedersen
Fysik
Matematik
(Vikar)

Yderligere oplysninger

Anja Mohr Dietz
Tysk
Oldtidskundskab

Yderligere oplysninger

Anne Moestrup
Dansk
Geografi

Yderligere oplysninger

Benedicte Mai Lerche
Biologi
Kemi
(Vikar)

Yderligere oplysninger

Bent Allan Holm Svensson
Biologi
Kemi

Yderligere oplysninger

Bettina Blaaberg Clausen
Matematik
Informationsteknologi

Yderligere oplysninger

Bianca Maria Sauer
Engelsk
Religion

Yderligere oplysninger

Birgitte Windeballe Rösgen
Biologi
Spansk
Arbejdsmiljørepræsentant

Yderligere oplysninger

It-center syd tager sig af skolens computernetværk, trådløse forbindelser, hjælp til opsætning af private elevcomputere, sikkerhed på netværket, adgangskoder og lignende.
Computere og internettet kan drille. Før du kontakter IT-afdelingen, så prøv selv først at finde svaret. På skolens hjemmeside finder du vejledninger og køreplaner for hvad du gør, hvis du har IT problemer.
Hvis du ikke finder svaret på hjemmesiden, så er du velkommen til at kontakte it-center syd her .

it-center syd telefon: 7412 4422

Hvordan kan du komme i kontakt med os?

IT-Kontoret på skolen har i realiteten åbent hele dagen.

Hvis du vil være sikker på, at vi er på kontoret er der åbningstid fra kl. 9.00 til 10.00 på skoledage.

Bjørn Allerelli Andersen
IT-systemadministrator
Telefon: 21433049

Yderligere oplysninger

Camilla Ehlers-Kock
Geografi
Biologi

Yderligere oplysninger

Charlotte Agerschou

– Daglige skemaændringer
– Reception
– SU
– Skemalægning
– Bogholderi – Aqoola
– Forsikringskort til studierejser
– Studierejsekonti
– Kursusadministration

Charlotte Agerschou
Bogholderi

Yderligere oplysninger

Charlotte Clausen
Musik
Billedkunst
Dansk
Kursusleder

Yderligere oplysninger

Charlotte Louise Alnor
Dansk
Oldtidskundskab

Yderligere oplysninger

Christoffer N. Gronwald-Storm
Psykologi
Historie

Yderligere oplysninger

Claudia Renate Kleinert
Spansk
Tysk

Yderligere oplysninger

Dagfinnur J.S. Hammer
Dansk
Tysk

Yderligere oplysninger

Stabsfunktioner

 • Administrationen
 • Kantinen
 • Bogdepotet

Arbejdsgrupper

 • HF-reform arbejdsgruppe

Udvalg

 • Introudvalg
 • Kantineudvalg
 • Fest-/Personaleudvalg

Undervisningen

 • Ansvarlig for de kunstneriske studieretninger
 • Ansvarlig for de sproglige studieretninger

Ellen Holt-Jensen
Pædagogisk Leder
Tysk
Religion

Yderligere oplysninger

Ellen Nielsen
Engelsk
Samfundsfag

Yderligere oplysninger

Elsemarie Schultz
Kantinemedarbejder

Yderligere oplysninger

Espen Rudjord Nielsen
Fysik
Matematik

Yderligere oplysninger

Eva Danielsen
Dansk
Fransk

Yderligere oplysninger

Filip Drejer Johnsen
Matematik
Fysik

Yderligere oplysninger

Finn Gohs
Samfundsfag
Geografi
Erhvervsøkonomi
IT-Kosmonaut

Yderligere oplysninger

Frank Kim Larsen
Kemi
Matematik

Yderligere oplysninger

Hågen Mohr Dietz
Tysk
Idræt
Arbejdsmiljørepræsentant

Yderligere oplysninger

Hanne Friis Johnsen
Dansk
Religion
Tysk

Yderligere oplysninger

Hanne Jørgensen Hansen

– Budgetlægning og budgetopfølgning
– Månedsopfølgning til faggrupper
– Opfølgning til bestyrelsen
– Regnskabskontrol, herunder timeregnskab
– Afstemning i Navision Stat og til banker.
– Årsrapport
– Regnskabsinstruks.
– Bevillinger UVM
– Indberetning/revisorerklæring
– Momsafregning til UVM.

Hanne Jørgensen Hansen
Økonomi

Yderligere oplysninger

Hans Erik Ehlers-Kock
Idræt
Erhvervsøkonomi

Yderligere oplysninger

Helge Larsen (La)
Idræt
Historie

Yderligere oplysninger

Studievejleder for følgende klasser:

GRF/3 og 4, 2b, 2k, 2u, 3a, 3u og 3w.

Træffetider i Efteråret 2018:

Mandage og Torsdage fra kl. 9:55 – 11:30.

Træffes via skolens hovednummer: 74 42 34 27

Der tages forbehold for ændringer.

Iben Gammelgård
Studievejleder
Erhvervsøkonomi
Samfundsfag

Yderligere oplysninger

Ida Kristiansen Kaadt
Dansk
Billedkunst

Yderligere oplysninger

Ina Endrup Jørgensen
Dansk
Engelsk
Mediefag

Yderligere oplysninger

Inge Ussing-Jepsen
Spansk
Religion

Yderligere oplysninger

Ingo Struve
Fysik
Matematik

Yderligere oplysninger

Jakob Nors-Ganer
Engelsk

Yderligere oplysninger

Jan Bunkenborg
Matematik
Fysik
Kemi

Yderligere oplysninger

Jan Mølholm
Idræt
Biologi

Yderligere oplysninger

Teknisk Afdeling

Teknisk Administrativ Afdeling udfører mange forskelligartede opgaver bl.a opsætning og vedligeholdelse af de fleste tekniske installationer på skolen samt indkøb af diverse forbrugsting, indkøb af møbler, såvel som kontakt til eksterne leverandører og eksterne håndværkere.

Hvornår hører vi meget gerne fra dig?

Ser du at en stol er i stykker? Mangler der en pærer i en lampe? Er der noget andet, der er gået i stykker, eller ser underligt ud? Så må du meget gerne ringe, eller maile til os:

Hvordan kan du komme i kontakt med os?

Pedelkontoret er åbent hver dag kl. 9.40-10.00 (S-gangen)
Du er også velkommen til at maile til os. I særlige tilfælde ligeledes at ringe:

Janik Bjergaard Petersen
Ejendomsservicetekniker
Telefon: 21790565

Yderligere oplysninger

Janne Ringgaard-Maschoreck
Dansk
Religion

Yderligere oplysninger

Jens Krause
Tysk
Engelsk

Yderligere oplysninger

Teknisk Afdeling

Teknisk Administrativ Afdeling udfører mange forskelligartede opgaver bl.a opsætning og vedligeholdelse af de fleste tekniske installationer på skolen samt indkøb af diverse forbrugsting, indkøb af møbler, såvel som kontakt til eksterne leverandører og eksterne håndværkere.

Hvornår hører vi meget gerne fra dig?

Ser du at en stol er i stykker? Mangler der en pærer i en lampe? Er der noget andet, der er gået i stykker, eller ser underligt ud? Så må du meget gerne ringe, eller maile til os:

Hvordan kan du komme i kontakt med os?

Pedelkontoret er åbent hver dag kl. 9.40-10.00 (S-gangen)
Du er også velkommen til at maile til os. I særlige tilfælde ligeledes at ringe:

Jens Kristian Petersen
Ejendomsservicetekniker
Telefon: 21702502

Yderligere oplysninger

Jens Ove Holm
Billedkunst
Historie

Yderligere oplysninger

Teknisk Afdeling

Teknisk Administrativ Afdeling udfører mange forskelligartede opgaver bl.a opsætning og vedligeholdelse af de fleste tekniske installationer på skolen samt indkøb af diverse forbrugsting, indkøb af møbler, såvel som kontakt til eksterne leverandører og eksterne håndværkere.

Hvornår hører vi meget gerne fra dig?

Ser du at en stol er i stykker? Mangler der en pærer i en lampe? Er der noget andet, der er gået i stykker, eller ser underligt ud? Så må du meget gerne ringe, eller maile til os:

Hvordan kan du komme i kontakt med os?

Pedelkontoret er åbent hver dag kl. 9.40-10.00 (S-gangen)
Du er også velkommen til at maile til os. I særlige tilfælde ligeledes at ringe:

Jesper Damm Andersen
Teknisk administrativ leder
Telefon: 23696072

Yderligere oplysninger

Teknisk Afdeling

Teknisk Administrativ Afdeling udfører mange forskelligartede opgaver bl.a opsætning og vedligeholdelse af de fleste tekniske installationer på skolen samt indkøb af diverse forbrugsting, indkøb af møbler, såvel som kontakt til eksterne leverandører og eksterne håndværkere.

Hvornår hører vi meget gerne fra dig?

Ser du at en stol er i stykker? Mangler der en pærer i en lampe? Er der noget andet, der er gået i stykker, eller ser underligt ud? Så må du meget gerne ringe, eller maile til os:

Hvordan kan du komme i kontakt med os?

Pedelkontoret er åbent hver dag kl. 9.40-10.00 (S-gangen)
Du er også velkommen til at maile til os. I særlige tilfælde ligeledes at ringe:

Jesper Knudsen
Ejendomsservicetekniker
Telefon: 51961337

Yderligere oplysninger

Jesper Krogh Petersen
Fysik
Filosofi
IT-Kosmonaut

Yderligere oplysninger

John August Kristiansen
Matematik
Fysik

Yderligere oplysninger

John Mølgaard Sørensen
Dansk
Engelsk

Yderligere oplysninger

Jon Dindler Rasmussen
Matematik
Spansk

Yderligere oplysninger

Karen Hvidt Brorholt
Dansk
Spansk

Yderligere oplysninger

Karen Ina Bruhn Jørgensen
Engelsk
Religion

Yderligere oplysninger

Karen Margrethe Kissov
Musik
Tysk

Yderligere oplysninger

Kari Reinemer

– Elevadministration
– SU – administration
– Udfærdigelse af eksamensplanen (sammen med IG)
– Overordnet ansvar for praktisk planlægning af terminsprøver/ skriftlige eksamen/ skriftlige årsprøver
– Indkøb af kontorartikler

Kari Reinemer
Elevadministration

Yderligere oplysninger

Karin Lentfer Kristiansen
Kemi
Matematik

Yderligere oplysninger

Katrine Nørholm Christensen-Dalsgaard
Dansk
Samfundsfag

Yderligere oplysninger

Studievejleder for følgende klasser:

1p, 1q, 1r, 2p, 2q og 2r.

Træffetider i Efteråret 2018:

Lige uger: Tirsdage fra kl. 8:00 – 9:40 og Torsdage fra kl. 9:55 – 11:30.

Ulige uger: Mandage og Onsdage fra kl. 9:55 – 11:30.

Træffes via skolens hovednummer: 74 42 34 27

Der tages forbehold for ændringer.

Kennet Larsen
Studievejleder
Historie
Oldtidskundskab

Yderligere oplysninger

Kenneth Ravn
Musik
Dansk

Yderligere oplysninger

Kent Mogensen
IT-assistent
Telefon: 29211462

Yderligere oplysninger

Kirsa Sønnichsen
Engelsk
Billedkunst

Yderligere oplysninger

Kirsten Lise

– Løn – og ansættelsesforhold for lærere og øvrigt ansatte
– Regeltolkning
– Ansættelser
– Lokale aftaler og statistikker.
– Lønindberetning og fraværsregistrering
– Lønrefusioner
– Refusioner fra kommuner, fra flekspuljen, fra barselspuljen
– Lån / udlånsordninger
– HR – opgaver
– Arkivering
– Rejseafregninger
– Bistand ifm. budgetlægning

Kirsten Lise
Løn og ansættelse

Yderligere oplysninger

Kristian Østergaard Rasmussen
Samfundsfag
Historie
(Vikar)

Yderligere oplysninger

Lars Damkjær
Musik
Historie

Yderligere oplysninger

Lea Bencke
Biologi

Yderligere oplysninger

Leila Petersen
Kantinemedarbejder

Yderligere oplysninger

Lena von Hedrich Falk
Geografi
Samfundsfag

Yderligere oplysninger

Lene Krogh Johannsen
Engelsk
Samfundsfag

Yderligere oplysninger

Lene Veimer Jensen
Engelsk
Historie

Yderligere oplysninger

Stabsfunktioner

 • Læsevejlederne
 • Kursusledere
 • Biblioteket

Arbejdsgrupper

 • Stx-reform arbejdsgruppe
 • Kommunikationsarbejdsgruppe  (Oprettes i 2017)

Udvalg

 • Samarbejdsudvalg
 • Fødselsdagsudvalg

Undervisningen

 • Ansvarlig for de samfundsvidenskabelige studieretninger

Lise Bruun Rasmussen
Pædagogisk Leder
Rektors stedfortræder
Historie
Tysk

Yderligere oplysninger

Malene Josefsen
Dansk
Historie

Yderligere oplysninger

Marianne Dalsgaard
Tysk
Idræt
Læsevejledning

Yderligere oplysninger

Marianne Juul
Engelsk
Tysk

Yderligere oplysninger

Marianne Reng
Fransk
Billedkunst
(Vikar)

Yderligere oplysninger

Martin Klausen
Musik
(Vikar)

Yderligere oplysninger

Mette Bollerup Doyle
Engelsk
Dansk

Yderligere oplysninger

Mette Malmqvist
Idræt
Kemi

Yderligere oplysninger

Mia Egander Skov
Dansk
Mediefag
(Vikar)

Yderligere oplysninger

Studievejleder for følgende klasser:

GRF/1, 2c, 3c og 3d.

Træffetider i Efteråret 2018:

Ulige uger:

Tirsdage og torsdage fra kl. 8:00- 9:55.

Lige uger:

Mandage fra kl. 12:00-13:40 og Torsdage kl. 8:00-9:55.

Træffes via skolens hovednummer: 74 42 34 27

Der tages forbehold for ændringer.

Michael T. Nielsen
Studievejleder
Dansk
Geografi
Psykologi

Yderligere oplysninger

Mikkel S. Bencke
Historie
Religion
Kursusleder

Yderligere oplysninger

Morten Knudsen
Historie
Idræt

Yderligere oplysninger

Niels Benjamin Sørensen
Samfundsfag
Historie

Yderligere oplysninger

Nikolaj D. Berg
Biologi
Bioteknologi

Yderligere oplysninger

Stabsfunktioner

 • TR
 • Teknisk afdeling
 • Økonomiafdelingen
 • IT og AV
 • Studievejledningen
 • Elevråd

Arbejdsgrupper

 • Strategi-arbejdsgruppe

Udvalg

 • Samarbejdsudvalg
 • Pædagogisk råd
 • Udvalg for undervisningsmidler
 • IT kosmonauter
 • Gave og PR-kasse udvalg
 • Legatudvalg

Ole Kamp Hansen
Rektor

Yderligere oplysninger

Ole Staun
Samfundsfag
Idræt

Yderligere oplysninger

Per Hald Larsen
Samfundsfag
Engelsk

Yderligere oplysninger

Per Holdam
Matematik
Fysik

Yderligere oplysninger

Peter Gravild Korning
Matematik
Fysik
Informationsteknologi

Yderligere oplysninger

Peter K. Olsen
Matematik
Fysik

Yderligere oplysninger

Poul Henrik Iversen
Dansk
Billedkunst

Yderligere oplysninger

Rachel Nielsen

– Elevadministration
– Reception
– Telefonbetjening
– Administration ifm. store skriftlige opgaver
– Legater
– Fotografkontakt og -planlægning
– Sekretær i kantineudvalget

Rachel Nielsen
Elevadministration

Yderligere oplysninger

Studievejleder for følgende klasser:

GRF/2, 2y, 3k, 3x og 3y.

Træffetider i Efteråret 2018:

Lige uger: torsdage og fredage fra kl. 9:55-11:30.

Ulige uger: mandage og tirsdage kl. 9:55-11:30.

Træffes via skolens hovednummer: 74 42 34 27

Der tages forbehold for ændringer.

Rasmus Frost Lamberts
Studievejleder
Biologi
Bioteknologi
Kemi

Yderligere oplysninger

Rasmus Tangsig Christensen
Dansk
Mediefag

Yderligere oplysninger

Simon Nell
Idræt
Matematik
DPO

Yderligere oplysninger

Sine Drimer Berg
Engelsk
Historie

Yderligere oplysninger

Steen Hauge Nielsen
Biologi
Kemi

Yderligere oplysninger

Steen Peterhänsel
Dansk
Fransk

Yderligere oplysninger

Stine Harder Larsen
Engelsk
Religion
(Vikar)

Yderligere oplysninger

Susanne Grøne
Tysk
Geografi

Yderligere oplysninger

Susanne Hansen
Engelsk
Tysk

Yderligere oplysninger

Susanne Ketelsen
Kantinemedarbejder

Yderligere oplysninger

Studievejleder for følgende klasser:

GRF/8, 9 og 10, 2d, 2e, 1f, 3b, 3e og 3f.

Træffetider i Efteråret 2018:

se i Lectioskemaet

Træffes via skolens hovednummer: 74 42 34 27

Der tages forbehold for ændringer.

Susanne Knop Parsons
Studievejleder
Engelsk

Yderligere oplysninger

Susanne Kongsted
Kantineleder

Yderligere oplysninger

Søren Iversen
Samfundsfag

Yderligere oplysninger

Tina Jensen
Engelsk
Historie
Læsevejledning

Yderligere oplysninger

Tina Johanneson Smedegaard
Matematik
Tysk
Russisk

Yderligere oplysninger

Studievejleder for følgende klasser:

GRF/5, 6 og 7,  2a og 2x.

Træffetider i Efteråret 2018:

Mandage og onsdage kl. 8:00 – 9:40.

Træffes via skolens hovednummer: 74 42 34 27

Der tages forbehold for ændringer.

Tina Sahl Lydiksen
Historie
Billedkunst
Studievejleder

Yderligere oplysninger

Torsten Hvidt
Kemi
Fysik

Yderligere oplysninger

Trine Secher Battefeld
Idræt
Tysk

Yderligere oplysninger

Yasser Mahmoud Mahmoud
Kantinemedarbejder