Søg optagelse

Her kan du læse om hvordan du søger optagelse på statsskolen. Her kan du læse om hvordan du søger optagelse på statsskolen.

OPTAGELSE PÅ

STX

OPTAGELSE PÅ

HF

Fra 9. klasse

Direkte fra 9. klasse
For at blive optaget direkte efter 9. klasse skal du:

 • Være erklæret uddannelsesparat af skolen eller UU-vejlederen (Ungdomens Uddanelsesvejledning og have udfyldt din uddannelsesplan. Uddannelsesparathedsvurderingen er en helhedsvurdering af dine faglige, personlig og sociale forudsætninger.
 • Have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse.
 • Have modtaget prøveforberedende undervisning i tysk eller fransk fra 6.-9. klasse i folkeskolen eller anden undervisning, der står mål hermed.
 • Have ansøgt via www.optagelse.dk senest 1. marts
 • Have afsluttet 9. klasse i folkeskolen eller haft anden undervisning, der svarer hertil.

Opfylder du ikke ovenstående krav eller er du ikke erklæret uddannelsesparat, har du mulighed for at anmode om at komme til en optagelsesprøve.

Elever, der bliver indstillet til optagelsesprøve, bliver indkaldt i marts måned.

Fra 10. klasse

Direkte fra 10. klasse
For at blive optaget direkte efter 10. klasse skal du:

 • Være erklæret uddannelsesparat af skolen eller UU-vejlederen (Ungdomens Uddanelsesvejledning og have udfyldt din uddannelsesplan.
 • Have fulgt undervisningen og aflagt prøve i fagene dansk, engelsk og matematik i 10. klasse. Du kan aflægge prøverne enten som 9.-klasseprøver eller som 10.-klasseprøver. Hvis du vælger at aflægge 10.-klasseprøve i disse fag, skal du aflægge både de skriftlige og de mundtlige prøver
 • Have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse
 • Have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk eller anden undervisning, der står mål hermed, heraf det sidste år frem til folkeskolens afgangsprøver, og have aflagt enten 9.-klasseprøve efter udtræk efter 9. klasse eller 10.-klasseprøve både mundtligt og skriftligt efter 10. klasse.
 • Have ansøgt via www.optagelse.dk senest 1. marts

Fra andre

Andre forudsætninger (kommer ikke direkte fra 9. eller 10.klasse)
Hvis du ikke søger i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse, kan du blive optaget efter en konkret vurdering. Du skal ansøge via www.optagelse.dk.

 

Det er Rektor der afgør, om du har krav på optagelse. Hvis du ikke opfylder alle kravene, kan rektor vurdere ud fra dine standpunktskarakterer og tidligere prøver, om du kan optages alligevel. Du kan også blive tilbudt en samtale eller en faglig test i et eller flere fag.

 

Hvis du ikke har aflagt alle de obligatoriske prøver i 9. klasse, skal du til obligatorisk optagelsesprøve.

Fra 9. klasse

Direkte fra 9. klasse:
For at blive optaget direkte efter 9. klasse skal du:

 • Være vurderet uddannelsesparat til en gymnasial uddannelse. Uddannelsesparathedsvurderingen er en helhedsvurdering af dine faglige, personlig og sociale forudsætninger.
 • Have aflagt folkeskolens obligatoriske 9.-klasseprøver med mindst 4,0 i karaktergennemsnit i de bundne prøvefag.
 • Have modtaget prøveforberedende undervisning i tysk eller fransk fra 6.-9. klasse i folkeskolen eller anden undervisning, der står mål hermed

Du skal have ansøgt via www.optagelse.dk senest 1. marts

Fra 10. klasse

Direkte fra 10. klasse:
For at blive optaget direkte efter 10. klasse skal du:

 • Være vurderet uddannelsesparat til en gymnasial uddannelse.Uddannelsesparathedsvurderingen er en helhedsvurdering af dine faglige, personlig og sociale forudsætninger.
 • Have aflagt folkeskolens 10.-klasseprøve i fagene dansk, engelsk og matematik, både mundtligt og skriftligt i alle tre fag
 • Have aflagt folkeskolens fælles 9.-klasseprøve i fysik/kemi, biologi og geografi i 9. klasse eller have aflagt 10. klasseprøve i fysik/kemi i 10. klasse
 • Have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk eller anden undervisning, der står mål hermed, heraf det sidste år frem til folkeskolens afgangsprøver, og have aflagt enten 9.-klasseprøve efter udtræk efter 9. klasse eller 10.-klasseprøve både mundtligt og skriftligt efter 10. klasse
 • Have ansøgt via www.optagelse.dk senest 1. marts

Fra andre

Andre forudsætninger (kommer ikke direkte fra 9. eller 10.klasse)
Hvis du ikke søger i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse, kan du blive optaget efter en konkret vurdering. Du skal ansøge via www.optagelse.dk.

 

Det er rektor der afgør, om du har krav på optagelse.

Du har endvidere krav på optagelse, hvis du har bestået en række fag i almen voksenuddannelse (avu) og søger optagelse i den førstkommende termin, efter at du har bestået fagene. De fag, du skal bestå, er: dansk eller dansk som andetsprog, engelsk og matematik, alle på D-niveau. Desuden naturvidenskab og et af fagene fransk, historie, samfundsfag eller tysk, alle på G-niveau eller derover.

 

 • Kommer du ikke direkte fra 9. eller 10. klasse, optages du på baggrund af en konkret vurdering. Du skal have gennemført en undervisning, der står mål med folkeskolens 10. klasse. Rektor vurderer de standpunktskarakterer du måtte have, evt. prøvekarakterer fra forudgående undervisning, evt. udtalelser om dine kvalifikationer samt en samtale..
 • Der vil blive stillet krav om, at du skal til en optagelsesprøve, hvis du ikke opfylder de formelle krav til prøveaflæggelse i 10. klasse.
 • Du kan benytte www.optagelse.dk , og du kan kontakte skolen og få en aftale med en studievejleder.

 

Elever, der bliver indstillet til optagelsesprøve, bliver indkaldt i marts måned.

Generelt gælder der at hvis du går i 9. og 10. klasse, så søger du optagelse via vejlederen på din skole. Går du ikke længere i skole og er under 25 år, skal du søge via uddannelsesvejlederen i din bopælskommune.Du kan altid henvende dig på dit lokale UU-center, hvis du har brug for vejledning om uddannelse.

   Uddannelsesvejledning i Sønderborg

   Uddannelsesvejledning i Aabenraa

   Optagelse.dk

Senest 1. marts / 15. marts

Du skal have udfyldt din uddannelsesplan og have valgt Sønderborg Statsskole som første ønske. For ikke-parate elever er datoen 15. marts.

April

Udvalgte elever er til uddannelsesparathedsvurdering på gymnasiet.

Juni

Du får besked om du er optaget.

August

Første skoledag på Sønderborg Statsskole.

 Optagelse 2019

Være opmærksom på, at der ved STX optagelsen i 2019 vil være krav om 5,0 i karaktergennemsnit.

  Læs mere på uddannelsesguiden