Sønderborg Statsskole logo

Sønderborg Statsskole

Alment gymnasium og Hf

Hf science fagpakke ikon

Science

En Hf-fagpakke er en studiepakke, der peger på en mulig fremtidig karrierevej og giver adgang til korte- og mellemlange videregående uddannelser.

Indhold

Hf-Science er for den, som overvejer at arbejde inden for de tekniske professioner.

Byggeteknikker kigger på en byggeplan

Fagpakken skal klæde dig på, så du kan gå videre med uddannelser, som f.eks. laborant, radiograf, maskinmester, sygeplejeske, datamatiker, elektriker eller bygningskonstruktør.

I denne fagpakke er teknologi og videnskab i fokus. Her får du solid indsigt i at forstå tekniske og naturvidenskabelige problemstillinger.

Alle fagpakker har også projekt- og praktikforløb.

MATEMATIK C

I matematik C lærer du at løse simple problemer med matematisk indhold. Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning, og du lærer fx at håndtere simple formler, modeller og ligninger.

Matematik fag ikon

MATEMATIK B

I matematik B lærer du at arbejde med simple formler samt at beskrive og løse simple problemer med matematisk indhold. Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning, og du lærer om en lang række metoder til modellering og problembehandling inden for matematikkens verden.

Matematik fag ikon

NATURVIDENSKABELIGE FAGGRUPPE

Faget er tværfagligt og består af en kombination af biologi, geografi og kemi. Du får indsigt i naturvidenskabens metoder, og hvordan de bruges til at opnå forståelse af fænomener i naturen og af samspillet mellem mennesket og dets omgivelser.

Naturvidensakbelige fagruppe fag ikon

BIOLOGI B

I biologi B lærer du at forklare og benytte biologisk teori og arbejdsmetode samt at gennemføre observationer og undersøgelser. Du bliver i stand til at vurdere konkrete biologiske problemstillinger og lærer at formulere dig om biologisk faglige emner ud fra såvel etiske som holdningsmæssige synspunkter. Du får biologisk viden inden for sundhed, miljø og bioteknologi.
Biologi fag ikon

VALGFAG

Du kan vælge blandt følgende valgfag:

C-niveau
  • Idræt C
  • Musik C
  • Billedkunst C

Dansk A

I dansk A udvikler du gennem tekstanalyse og tekstproduktion en kritisk og kreativ sans for sprog, kommunikation, litteratur og medier. Du lærer om både mundtlig og skriftlig fremstilling og får viden om skønlitteratur fra fortid og nutid og om kommunikation i moderne medier.
Dansk fag ikon

ENGELSK B

I engelsk B udvikler du dine færdigheder i at forstå og bruge det engelske sprog. Du lærer at tale og skrive på engelsk om almene og faglige emner, og du får en grundviden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA.
Engelsk fag ikon

KULTUR- OG SAMFUNDSGRUPPE

Faget indeholder en kombination af historie, religion og samfundsfag. Du får en forståelse af væsentlige elementer i den historiske udvikling, det moderne samfund, forskellige religioner samt kulturelle værdier og livsanskuelser.

Kultur og samfundsfagsgruppen ikon

VALGFAG

Du skal vælge ét valgfag enten på C eller B-niveau:

C-niveauB-niveau
  • Erhvervsøkonomi C
  • Mediefag C
  • Psykologi C
  • Idræt B
  • Biologi B
  • Samfundsfag B
På vores website bruges cookies til at huske dine indstillinger og til at analysere vores trafik. Ved fortsat brug af hjemmesiden godkender du vores cookiepolitik.