Sønderborg Statsskole logo

Sønderborg Statsskole

Alment gymnasium og Hf

hf pædagogik mennesker fagpakke ikon

Pædagogik-Mennesker

En Hf-fagpakke er en studiepakke, der peger på en mulig fremtidig karrierevej og giver adgang til korte- og mellemlange videregående uddannelser.

Indhold

Pædagogik-mennesker fagpakken er for dig, som overvejer et arbejde som f.eks. lærer, pædagog eller socialrådgiver.

Voksne der sankker sammen i en gruppe

Fagpakken skal klæde dig på til et job, hvor du dagligt skal arbejde med unge og voksne, og til et liv, hvor du forventes at kunne vejlede og støtte mennesker på forskellige stadier i deres liv.

At vejlede og støtte andre mennesker kræver både psykologisk indsigt, samt forståelse for forholdet mellem individ og samfund, individets udvikling og individets rolle i moderne fællesskaber.

Alle fagpakker har også projekt- og praktikforløb.

PSYKOLOGI C

I psykologi C lærer du at analysere og reflektere over psykologiske forhold af både faglig og almen karakter. Du lærer om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Psykologi fag ikon

SAMFUNDSFAG B

I samfundsfag B får du indsigt i grundlæggende samfundsfaglige problemstillinger og beslutningsprocesser, og du opnår kendskab til enkle teorier og metoder. Du får bl.a. undervisning i at sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre. Ligeledes får du viden om politiske og økonomiske retninger.

Samfundsfag ikon

KULTUR- OG SAMFUNDSGRUPPE

Faget indeholder en kombination af historie, religion og samfundsfag. Du får en forståelse af væsentlige elementer i den historiske udvikling, det moderne samfund, forskellige religioner samt kulturelle værdier og livsanskuelser.

Kultur og samfundsfagsgruppen ikon

Dansk A

I dansk A udvikler du gennem tekstanalyse og tekstproduktion en kritisk og kreativ sans for sprog, kommunikation, litteratur og medier. Du lærer om både mundtlig og skriftlig fremstilling og får viden om skønlitteratur fra fortid og nutid og om kommunikation i moderne medier.
Dansk fag ikon

ENGELSK B

I engelsk B udvikler du dine færdigheder i at forstå og bruge det engelske sprog. Du lærer at tale og skrive på engelsk om almene og faglige emner, og du får en grundviden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA.
Engelsk fag ikon

VALGFAG

Du kan vælge blandt følgende valgfag:

C-niveau
  • Idræt C
  • Musik C
  • Billedkunst C

MATEMATIK C

I matematik C lærer du at løse simple problemer med matematisk indhold. Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning, og du lærer fx at håndtere simple formler, modeller og ligninger.

Matematik fag ikon

NATURVIDENSKABELIGE FAGGRUPPE

Faget er tværfagligt og består af en kombination af biologi, geografi og kemi. Du får indsigt i naturvidenskabens metoder, og hvordan de bruges til at opnå forståelse af fænomener i naturen og af samspillet mellem mennesket og dets omgivelser.

Naturvidensakbelige fagruppe fag ikon

VALGFAG

Du kan vælge blandt følgende valgfag:

B-niveau
  • Matematik B
  • Psykologi B
På vores website bruges cookies til at huske dine indstillinger og til at analysere vores trafik. Ved fortsat brug af hjemmesiden godkender du vores cookiepolitik.