Forældremøde


Alle 1.g’ere får invitation med hjem i disse dage. Der er tilmeldingsfrist til teamkoordinatoren senest den 10/2.  Møderne starter med fælles velkomst i festsalen alle dage kl. 19, derefter møder i de enkelte klasser.

Fordelingen af de enkelte klasser: 

Tirsdag den 23/2 kl. 19.00: 1.a, 1.b, 1.k og 1.v

Onsdag den 24/2 kl. 19.00: 1.d, 1.f, 1.x og 1.y

Torsdag den 25/2 kl. 19.00: 1. c, 1. eu og 1. m