Studieretningsopgave

Om at komme i gang med studieretningsopgaven (SRO) i 2g

Studieretningsopgaven i 2g er tænkt som en fordybelsesopgave i de fag, der konstituerer studieretningen. Opgaven tager udgangspunkt i et tværfagligt undervisningsforløb og er en slags generalprøve på studieretningsprojektet i 3g.

 

 

Figur og billedtekst i Word

Mac: https://youtu.be/GXb61hyrwMw

PC: https://youtu.be/ebSE8wrkcw4

 

Forskellige sektioner på samme side  i Word

Mac: https://youtu.be/dx14xDVZ2UY

PC: https://youtu.be/yuVmN7eqXP0

Opgaven skal skrives i 2 eller 3 af studieretningsfagene og er tænkt som en slags ”generalprøve” på studieretningsprojektet, som ligger i 3g.

Studieretningslærerne laver 2-3 forskellige problemformuleringer. Opgaven kan f.eks. udarbejdes i forbindelse med et rejseprojekt.

Forud for skrivning af opgaven undervises klassen målrettet i stof, der er relateret til problemformuleringerne.

På en elevliste noteres de enkelte elevers valg af fag/problemformulering. Listen afleveres på kontoret. På en nærmere fastast dato skal eleverne have valgt problemformulering. Der afsættes 2 undervisningsfrie skrivedage. I tilfælde af at en klasse ønsker et andet forløb end det af administrationen fastlagte, skal skrivedagene placeres, så de ikke rammer valgfagene. Studieretningsopgaven afleveres i Lecto.

Køreplan:

30. marts: Eleven vælger emne til SRO

2. april: SRO skrivedag

23. april: SRO skrivedag

30. april: SRO’en afleveres senest kl. 8.00

2019/20

Du skal vælge én af følgende problemformuleringer som udgangspunkt for din opgave:

1. xx

2. xx

3. xx

Studieretningsopgaven er en slags ”generalprøve” på det studieretningsprojekt, du skal skrive i

3g. I arbejdet med opgaven vil du kunne bruge erfaringer fra dansk/historieopgaven.

Selve opgaven:

skal min. indeholde:

1. En forside

2. En indholdsfortegnelse

3. En indledning

4. Besvarelse af selve opgaven

5. Sammenfatning eller konklusion på opgaven

6. En litteraturliste

7. Noter/henvisninger

8. Evt. bilag

9. Et kort resumé på dansk

Opgaven skal have et omfang af 5-7 sider. En side er 2400 enheder. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, noter og bilag tæller ikke med i de 5-7 sider.

Litteraturlisten:

er en liste over det materiale, du har brugt til at udarbejde opgaven

Listen skal ordnes alfabetisk efter forfatternes efternavn:

forfatterefternavn, titel, forlag, årstal

eks:

Bender, Johan m. fl: Imperialismen og 1. verdenskrig 1870-1918, Munksgaard 1986

I det omfang, der er en forfatter, skriver du også sider fra nettet ind i litteraturlisten, ellers henvises direkte til web-adressen.

Ud over bøgerne og artiklerne laver du en liste over andet materiale, som billeder, film, lydklip osv.

Noterne:

Du skal altid kunne dokumentere, hvor du har dine oplysninger fra. Det gør du ved at lave litteraturhenvisninger/ noter. Det skal tydeligt fremgå, hvor i teksten du citerer eller refererer fra dit materiale.

Du kan selv vælge, om du vil lave fodnoter eller samle dem sidst i opgaven.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du laver noter, bør du spørge vejlederen.

Materiale til opgaven

kan f.eks. findes på dit lokale bibliotek eller via de nedenfor anførte web-adresser:

www.infoguide.dk

www.emu.dk/gym Fra emu-siden er der bl.a. adgang til skoda (artikeldatabase m.m.). Hvis du vil logges på skoda, kræves der er brugernavn og en adgangskode. Den ændres jævnligt, men du kan få den aktuelle hos din lærer.

www.bibliotek.dk hvor du kan søge på en stor del af Danmarks offentlige biblioteker.

Arbejdet med opgaven:

Senest tirsdag den 23. marts skal du have valgt, hvilken af opgaverne du vil skrive.

Inden du kan gå i gang med at skrive opgaven, skal du have gennemarbejdet dit materiale grundigt. Vær omhyggelig med at tage notater og husk kildehenvisninger, så du senere kan finde det, du skal bruge.

I løbet af de 2 undervisningsfrie skrivedage den 5. og 17. april kan du ikke nå både at gennemarbejde materialet og at skrive opgaven, så du skal regne med at bruge fritiden også.

Den færdige opgave afleveres i Lectio senest den 24. april.

Scroll to Top