Dansk-Historie opgave

Om at komme i gang med dansk-historie opgaven (DHO) i 1g

Strukturen:

DHO er et forløb, hvor både dansk og historie indgår i ugen med 5 moduler hver, ligesom begge fag skal med i opgaven. I selve opgaveugen ligger der udover dansk og historie moduler også bk/mu- og et enkelt sprogmodul. Derudover har eleverne tid til at skrive i moduler uden lærer. Som udgangspunkt arbejder eleverne på skolen, men der kan efter aftale med lærerne gives lov til at arbejde hjemme i et begrænset omfang, dog ikke på de dage, de har andre moduler.

Undervisningen:

Der undervises i et lærervalgt emne op til selve ugen, der skal involvere både dansk og historie og et passende antal tekster/kilder. Det kan f.eks. være det moderne gennembrud, industrialiseringen i Danmark, 70’erne….

Opgaven:

Problemformuleringen udarbejdes af lærerne. Der kan f.eks. udarbejdes en 2-3 stykker, som eleverne kan vælge imellem. Eleverne vælger et antal tekster fra det materiale, de er blevet undervist i.

Så vidt muligt foretages der en midtvejsevaluering, hvor eleverne midt på ugen sender f.eks. de første 2 sider til lærerne, der kommenterer og giver gode råd.

Så vidt muligt kommer eleverne op til årsprøve, hvor de forsvarer deres opgave og får respons på den. Der skal altså ikke laves en ny særskilt synopse.

Opgaven kommenteres i rettearket i OneDrive. Med mindre andet er aftalt, f.eks. på grund af stor eksamensbelastning, skal opgaven være kommenteret inden 1.7.

Opgaven skal have et omfang af 6-8 sider. En normalside er 2400 anslag pr. side inkl.mellemrum). Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, grafer, tabeller, samt eventuelle illustrationer og tekstbilag medregnes ikke i sideantallet, heller ikke når de er placeret i den løbende tekst.

Opgaven skal afleveres senest om mandagen efter opgaveugen.

Figur og billedtekst i Word

Mac: https://youtu.be/GXb61hyrwMw

PC: https://youtu.be/ebSE8wrkcw4

 

Forskellige sektioner på samme side  i Word

Mac: https://youtu.be/dx14xDVZ2UY

PC: https://youtu.be/yuVmN7eqXP0

 

Scroll to Top