En elev blev lærer


Onsdag d. 13/1-2016
I forbindelse med religionsforløbet ”radikalisering” i 3.U, kom Eskild Kielberg Jacobsen på besøg. Eskild fra 3.D, som i forbindelse med projekt forskerspirerne, havde skrevet om netop dette emne, fremlagde sit projekt for 3.U med stort engagement, med efterfølgende mulighed for spørgsmål til sidst. Alt i alt en meget spændende fremlæggelse, som gav en bedre forståelse for radikaliserings begrebet og med forslag til faktorer der kan have en indflydelse herpå.