Medlemsbetingelser

Sønderborg Samfundet medlemsbetingelser

1. Foreningsoplysninger

Medlemskab af Sønderborg Samfundet foreningen for gamle elever udbydes af:

Sønderborg Samfundet

Sønderborg Statsskole
Kongevej 37
6400 Sønderborg
DANMARK

Tlf.: +45 7442 3427
email: post@statsskolen.dk

2. Forhold du giver accept til

Ved at blive medlem af Sønderborg Samfundet, giver du accept til:

  • At portrætbilleder (hvor ansigtstræk er tydelige), situationsbilleder samt film-, og lydmateriale må produceres og anvendes til:
    • offentliggørelse på Sønderborg Statsskoles hjemmeside (https://www.statsskolen.dk) som en del af Sønderborg Samfundet
    • sociale medie kanaler som officielt er tilknyttet Sønderborg Samfundet
    • nyhedsbreve samt andet materiale målrettet til intern- og ekstern kommunikation fra Sønderborg Samfundet
  • At den emailadresse og postadresse, som du oplyser, må bruges i forbindelse med udsendelsen af Sønderborg Samfundets nyhedsbreve og foreningsrelateret informationer og informationsmateriale.

2.1 Tilmelding og afmelding

Ved tilmelding til Sønderborg Samfundet regnes medlemskabsperioden fra det tidspunkt man har tilmeldt sig. Adgang til medlemssider aktiveres først fra det tidspunkt, hvor Sønderborg Samfundet har registreret kontingentbetaling.

Ved manglende kontingentbetaling bliver man automatisk “Dimittendmedlem”. Dette medlemskab er gratis.

Ønsker man ikke længere at være medlem af Sønderbog Samfundet skal man give besked til Sønderborg Samfundet. Kontingenter refunderes ikke.

3. Brug af personoplysninger

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering. Her kan indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail, køn, alder, interesser, holdninger og kendskab til forskellige emner.

Oplysningerne bruges til evt. at kunne kontakte dig og få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte orienterende elektroniske nyhedsbreve eller undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af tjenester og teknologier, samt visning af indhold, der er tilpasset dine interesser.

3.1 Kontakt vedr. personoplysninger

Kontakt Sønderborg Samfundet hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

3.2 Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en meddelelse på hjemmesiden.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

På vores website bruges cookies til at huske dine indstillinger og til at analysere vores trafik. Ved fortsat brug af hjemmesiden godkender du vores cookiepolitik.