Jubilarfest

Her kan du læse om og tilmelde dig Sønderborg Samfundets jubilarfest

ÅRETS JUBILARFEST

Jubilarsammenkomsten i 2018 planlægges at finde sted lørdag den 23. juni.
Til denne vil der blive inviteret studenter og realister fra årgangene 1943, 1948, 1953, 1958, 1968 og 1978, samt studenter og HF’ere fra årgang 1978 og 1993.
Indbydelser vil blive sendt ud omkring den 1.april 2018 til de jubilarer, hvis adresser er Sønderborg Samfundet bekendt.

Adresser på jubilarer kan sendes til foreningens formand, Susanne Parsons, på email til sp@statsskolen.dk. Alternativt kan I melde adresseændringer online her .

Sæt kryds i kalenderen

JUBILARSAMMENKOMST 2018
Lørdag d. 23 juni

INVITATION 

SØNDERBORG STATSSKOLE

Sønderborg Samfundet
April 2018

I anledning af, at det er 25/40/50/60/65/70/75 år siden, I forlod skolen, har vi hermed fornøjelsen at indbyde jer til en jubilarsammenkomst på Sønderborg Statsskole

lørdag den 23. juni 2018 kl. 10.00.

Program:

  1. Velkomst og præsentation af jubilarårgangene ved formanden for Sønderborg Samfundet.
  2. Præsentation af Sønderborg Statsskole ved skolens rektor.
  3. Fotografering af de enkelte jubilarårgange på trappen ved skolens indgang fra Kongevej.
  4. Besigtigelse af skolen. Der bliver lejlighed til at bese nogle af de gamle klasseværelser og skolens nye lokaler samt de billeder, der blev taget af de forskellige årgange, da de i sin tid forlod skolen.
  5. Kl. 12.30 er der frokost på skolen for jubilarerne og deres lærere.

Pris: 225 kr. Beløbet sættes ind på følgende bankkonto i Sydbank: 8010 1512442

Det er altså ikke nok blot at sætte penge ind- det skal endvidere fremgå af betalingen, hvem du er (navn, klasse, årgang). Ved udenlandsk overførsel skal der lægges 50 kr oven i prisen til dækning af omkostningerne ved valutaoverførslen.

Sammenkomsten forventes at være afsluttet ca. kl. 15.

Tilmeldingsfrist senest d. 10. juni 2018 ER AFSLUTTET.

Husk også kontanter (50 kr) til køb af klassebillede (hvis I har lyst), som I efterfølgende vil få tilsendt- der kan betales med MobilePay eller kontanter i baren.

Ønsker man at blive medlem af Sønderborg Samfundet, kan man melde sig ind ved at betale 50 kr for et år eller 500 kr for et længerevarende medlemskab. Klik her  for at melde dig ind online.

PS: Man kan sagtens deltage i arrangementet uden at være medlem af Sønderborg Samfundet.

Venlig hilsen

Ole Kamp Hansen
Rektor

Susanne Parsons
Formand for Sønderborg Samfundet

Du kan tilmelde dig jubilarfetsen online med nedenstående formular, eller du kan download invitationen og udfylde en kupon som du kan sende til os med posten.

TILMELDING ER AFSLUTTET. VI SES NÆSTE ÅR!

Tilmelding til Jubilarfesten 2018