Sønderborg Samfundet

Alumniforeningen for gamle elever fra Sønderborg Statsskole. 

FORMÅL

Foreningen har som formål at vedligeholde forbindelsen mellem de tidligere elever indbyrdes, og mellem disse og deres gamle skole.

Foreningens medlemstal er godt 2200.

MEDLEMSREGISTER

Etårige og livstidsmedlemmer får adgang til et online medlemsregister, hvor man kan søge andre medlemmer fra skolen. (UNDER OPBYGNING)

ONLINE BILLEDER

Medlemmer har adgang til dimissionsbilleder i høj opløsning. Etårige og livstidsmedlemmer har yderligere adgang til billeder fra vores arrangementer. (UNDER OPBYGNING)

ÅRSSKFRIFT

I december måned udsender Sønderborg Samfundet et årsskrift til alle medlemmerne. Det indeholder artikler, der er skrevet  af gamle elever samt af lærere ved skolen.

Derudover bringes der billeder af årets studenter og HF’ere samt af årets jubilarer.

Etårige og livstidsmedlemmer har online adgang til årsskrifterne. (UNDER OPBYGNING)

JULEBAL

Hvert år afholder Sønderborg Samfundet den 27. december (3. juledag) et julebal for de gamle og de nuværende elever.

JUBILARFEST

I juni måned arrangerer Sønderborg Samfundet en jubilarsammenkomst for årets jubilarer fra skolen.

I arrangementet i 2017 deltog der 260 jubilarer og lærere.

Se invitationen til årets Jubilarfest her .

MEDLEMSKAB OG ADRESSEÆNDRING

Du kan tilmelde dig Sønderborg Samfundet ved at benytte nedestående online formular. Du kan vælge at have et årligt medlemsskab (kr. 50), eller et livsvarigt medlemsskab (kr. 500). Beløbet indbetales til Sydbank kontonr.: 8012 1007175 Husk at angive dit NAVN, STUDIE og ÅRGANG ved indbetalingen!

Hvis du har skiftet adresse eller har fået ny email, hører vi også gerne fra dig så vi kan holde dine medlemsoplysninger ajour!

soenderborg-samfund-top-400X400
null

Formand

Susanne Parsons
sp@statsskolen.dk
null

Kasserer

Karin Kristiansen
kk@statsskolen.dk

  MEDLEMSADGANG
Login

 MEDLEMSKAB

Kontingentet er 50 kr. årligt eller 500 kr. for et livsvarigt medlemskab.