Sønderborg Statsskoles Seniorklub er en forening for tidligere lærere på skolen. Optagelseskravet er, at lærerne er pensioneret, eller gået på efterløn.

Formålet med foreningen er, at skabe et socialt netværk mellem de tidligere lærere og bibeholde forbindelsen mellem lærerne og skolen.

Du er velkommen til at læse mere på foreningens hjemmeside.