• Home
  • Home

Vi tilbyder

HF på Statsskolen

På Sønderborg Statsskole kan du tage den to-årige HF-uddannelse. På HF er der fokus både på faglighed, men også på fællesskab blandt skolens HF-klasser. Vi har f.eks. tradition for at tage på studietur i 2.HF. Statsskolen udbyder fem fagpakker i skoleåret 2019-2020.

hf science

Vil du arbejde med teknologi?

hf sundhed

Vil du arbejde med mennesker og kroppen?

hf uniform

Vil du arbejde med intense situationer?

hf pædagog lærer

Vil du arbejde med mennesker og rådgivning?

hf business

Vil du arbejde med handel og finans?

Stx på Statsskolen

På Statsskolen kan du tage den tre-årige gymnasiale studentereksamen (STX). I skoleåret 2019-2020 kan du vælge mellem 13 forskellige studieretninger. 

STUDIERETNINGER MED SCIENCE

stx samfundsfaglig

STUDIERETNINGER MED SAMFUNDSFAG

stx sproglig

STUDIERETNINGER MED SPROG

stx musik

STUDIERETNINGER MED MUSIK

Trivsel og faglighed

Af og til kan man som elev møde uventede udfordringer i undervisningen, eller i øvrigt. Det kan kræve lidt ekstra inspiration eller hjælp at komme videre. Statsskolen prioriterer elevers trivsel. Derfor tilbyder vi forskellige muligheder for vejledning.

Elev-tutor

Studievejledning

Læsevejledning

Matematikvejledning

Talent og ekstra faglig udfordring

Udover den normale undervisning, så får elever på Statsskolen også mulighed for at få ekstra faglige udfordringer og dyrke deres talenter.

Fællesskab efter skoletid

Statsskolen er mere end bare skole. Det er også fællesskab i fritiden – som regel med en ekstra udfordring.

Scroll to Top