• Home

    Skolestart 2019-20

    Information til nye elever
  • Home

    Natløb 2019

    Tilmelding og informationer

Hvad skal jeg vælge?

Find din uddannelsesmulighed på Statsskolen, og se hvordan du kan være en del af fællesskabet.

HF på Statsskolen

HF (højere forberedelseseksamen) er en to-årige uddannelse, der giver dig adgang til en række mellemlange videregående uddannelser. På statsskolen tilbyder vi fem forskellige fagpakker, alt afhængig af, hvor dine interesser ligger.

hf science

For den der vil arbejde med teknologi.

hf sundhed

For den der vil arbejde med mennesker og kroppen.

hf uniform

For den der vil arbejde med intense situationer.

hf pædagog lærer

For den der vil arbejde med mennesker og rådgivning.

hf business

For den der vil arbejde med handel og finans.

STX

Studentereksamen (STX) er en tre-årige gymnasial uddannelse der forbereder til længervarende uddannelser.  På Statsskolen kan du vælge imellem fire overordnede studieretninger.

NATURVIDENSKAB

stx samfundsfaglig

SAMFUNDSVIDENSKAB

Trivsel & Faglighed

Statsskolen støtter og hjælper dig igennem studiet.

Tutor

Ældre studerende yder lektiehjælp.

Læs mere

Studievejledning

Vejledning til at komme igennem studiet.

Læs mere

Læsevejledning

Hjælp til at læse

Læs mere

Matematikvejledning

Hjælp til at håndtere matematik

Læs mere

Studietilbud

På Statsskolen ligger dele af den akademiske dannelse også udenfor klassetimerne. Vi tilbyder aktiviteter til udvikling af såvel sproglige som naturvidenskabelige kompetencer.

Fritidstilbud

Vær en aktiv del af skolens fritidsaktiviteter.

Scroll to Top

Skal du noget udenfor i Sønderborg?

2 døgnsudsigt

3-9 døgnsudsigt