Foreningen for de gamle elever fra Sønderborg Statsskole hedder Sønderborg Samfundet. Denne forening har som formål at vedligeholde forbindelsen mellem de tidligere elever indbyrdes, og mellem disse og deres gamle skole. Dette gøres på forskellig måde.

Julebal og Jubilarfest

Hvert år afholder Sønderborg Samfundet den 27. december (3. juledag) et julebal for de gamle og de nuværende elever. I juni måned arrangerer Sønderborg Samfundet en jubilarsammenkomst for årets jubilarer fra skolen. I arrangementet i 2015 deltog der 260 jubilarer og lærere.

Jubilarsammenkomsten 2017

Jubilarsammenkomsten i 2017 planlægges at finde sted lørdag den 17. juni. Til denne vil der blive inviteret studenter og realister fra årgangene 1942, 1947, 1952, 1957, 1967 og 1977, samt studenter og HF’ere fra årgang 1977 og 1992.

Indbydelser vil blive sendt ud omkring den 1.april 2017 til de jubilarer, hvis adresser er Sønderborg Samfundet bekendt. Adresser på jubilarer kan sendes til foreningens formand på mail her: sp@statsskolen.dk

Sønderborg Samfundet arrangerer også årets dimittendfest i juni måned i samarbejde med årets studenter og HF’ere.

Årsskrift

I december måned udsender Sønderborg Samfundet et årsskrift til alle medlemmerne. Det indeholder artikler, der er skrevet  af gamle elever samt af lærere ved skolen. Derudover bringes der billeder af årets studenter og HF’ere samt af årets jubilarer.

Foreningens medlemstal er godt 2200. Kontingentet er 50 kr. årligt eller 500 kr. for et livsvarigt medlemskab.

Foreningens bestyrelse

Formand: Susanne Parsons, Grundtvigs Allé 105, 6400 Sønderborg, tlf. 74428810/40279385
Tryk på denne linje for at sende mail til foreningen >>

Kasserer: Karin Kristiansen, Kløverlykke 63, 6470, Sydals  tlf: 46902269/21775177
Send mail til kasseren ved at trykke på denne linje >>