Højere Forberedelseseksamen er en 2-årig ungdomsuddannelse, der gennem bred faglig indsigt giver adgang til videregående uddannelse. HF på Statsskolen er et tilbud for dig, der ønsker faglig fordybelse forankret i et godt socialt miljø. Du skal som minimum have afsluttet 9. klasse for at kunne blive optaget.

Hverdagen på HF

På Sønderborg Statsskoles HF lægger vi vægt på, at du glæder dig til at komme i skole, og ikke nødvendigvis bare glæder dig til at komme videre til det næste spændende stop i livet.

Hverdagen i HF foregår i et rart og udviklende miljø med dine klassekammerater. Fagsammensætningen er enkel, og samtalen i klassen med lærerne, i grupper eller to og to er i fokus. Derfor er der også mindre skriftligt arbejde. Til forskel fra de fleste andre uddannelser får du ikke standpunktskarakterer i løbet af HF. Det er udelukkende din eksamenskarakter der tæller.

Sammensæt din HF

I HF møder du obligatoriske fag, valgfag og fagpakker.

Obligatoriske fag:

Dansk A
Engelsk B
Matematik C
Idræt C eller kunstnerisk fag C
Naturvidenskabelig faggruppe (biologi C, kemi C, geografi C)
Kultur- og samfundsfaggruppe (historie B, religion C, samfundsfag C)

Valgfag:

B-niveau:
Kemi
Naturgeografi
Biologi
Religion
Samfundsfag
Matematik
C-niveau:
Mediefag
Erhvervsøkonomi
Informationsteknologi

Praktisk fokus

I HF får du fokus på fagenes anvendelighed, teori omsat til praksis. Det sker særlig tydeligt, når undervisningen flyttes uden for klasselokalet i forbindelse med f.eks. feltundersøgelser, ekskursioner og studieture. Studieturene kan for eksempel gå til Berlin eller Prag, men også i hverdagen vil den almindelige undervisning fra tid til anden bringe dig ud af huset; i skoven med Biologi, i teatret med Dansk eller måske på skøjtebanen med Idræt.

I skoleårets løb vil der være praktikforløb og/eller projektperioder.

Fagpakker:

Fagpakker er bundne valgfag i 2 HF, som peger frem mod en mulig fremtidig karrierevej. Det kan f.eks. være:

Betjent/soldat: idræt B, psykologi B

Business/handel & turisme: tysk B, erhvervsøkonomi C

Pædagog/lærer: psykologi B, samfundsfag B

Sundhed: biologi B, idræt B

Science: matematik B, kemi BDu kan således selv tone din uddannelse, så den bedst muligt rammer dine interesser og behov. På Sønderborg Statsskoles HF lægger vi vægt på, at du glæder dig til at komme i skole, og ikke nødvendigvis bare glæder dig til at komme videre til det næste spændende stop i livet.

Større Skriftlig opgave (SSO)

Større skriftlig opgave (SSO)

I 2.hf skal du skrive en større skriftlig opgave i et af dine fag på A- eller B- niveau. Du kan også inddrage et andet fag. Du vælger selv emnet, og din vejleder laver en problemformulering ud fra dine input.

Du får en uge til at skrive opgaven, som skal fylde 10-15 sider. Karakteren for din SSO tæller med i dit eksamensgennemsnit.

Inden SSO’en får du grundig træning i opgaveskrivning gennem historieopgaven i 1.hf og den ”lille skriftlige opgave” (LSO) i 2.hf.

Større Skriftlig opgave - Officielle vejledning

Større Skriftlig opgave – Officielle vejledning

Statsskolens officielle vejledning til elever, der skal skrive Større Skriftlig Opgave (SSO)

 SSO Vejledning 17-18

Aflevering af SSO

Her et par nyttige web-adresser:

Internettet rummer mange gode kilder, men kræver lidt omhu og kritisk sans. For mere om kildekritik på internettet kan www.skrivopgave.dk benyttes.

www.emu.dk/hf Fra emu-siden har du bl.a. adgang til skoda (artikeldatabase m.m.) Hvis du vil logges på skoda, kræves der et brugernavn og en adgangskode. Den ændres jævnligt, men den aktuelle kode ligger i Lectio under beskeder.

www.bibliotek.dk, hvor du kan søge på en stor del af Danmarks offentlige biblioteker og bestille bøger til afhentning på dit lokale bibliotek.

Værkstedstimer

Værkstedstimer

Hver 14. dag har du en værkstedstime med en eller flere af klassens lærere. Indholdet af værkstedstimerne varierer.

Af og til laver du skriftlige opgaver i værkstedstimen og har mulighed for at få hjælp af læreren.

Andre gange anvendes timerne af læsevejlederen eller til projekter på tværs af fagene.

Studievejledning og tutorordning

Studievejledning og tutorordning

Hver HF-klasse er tilknyttet en studievejleder. Studievejlederen informerer klassen om bl.a. valgfag og SSO, men du vil også få individuelle samtaler med studievejlederen.

Du kan tale med studievejlederen om faglige, personlige eller sociale problemer. Du får tildelt en tutor, det vil sige en af dine lærere, som har samtaler med dig et par gange om året om din faglige udvikling i de forskellige fag.

Åben skole

Åben skole

Du kan få hjælp til lektierne i vores ”åbne skole”, en lektiecafe, bemandet af hjælpsomme 3g’ere og evt. 2hf’ere. Åben skole

finder typisk sted tirsdag, onsdag og torsdag eftermiddag.

Makkerskabsgrupper og netværk

Makkerskabsgrupper og netværk

Når du starter på hf, vil du blive placeret i en makkerskabsgruppe (på 2-3 kursister) og i et netværk (på 4-6 kursister).

I makkerskabsgruppen og netværket skal I støtte hinanden i den første tid på HF.

I skal give besked til hinanden og tage notater og materialer til hinanden, hvis nogen er syge.

I skal også til fælles samtaler hos studievejlederen.

Studierejse

Studierejse

HF’ernes studietur går ofte til Prag eller Berlin, men der er også mulighed for at rejse længere væk, hvis der er opbakning og økonomi til det i klassen.