Erasmus+ Projekt 2015-2018

Erasmus+ er EU´s program for ungdom og uddannelse, hvor internationalt skolesamarbejde omkring et fælles emne støttes.

Statsskolen har tidligere deltaget i to EU-projekter under Comenius-ordningen: “Millenium” (1999-2001) og “Generationernes dagbog” (2006-2008).

Vort aktuelle projekt

Vort aktuelle projekt hedder ”Fair trade for a fair future. Global Consumer Conscience”.
Foruden Statsskolen deltager skoler fra Dortmund, Tyskland – Klagenfurt, Østrig – Chieti, Italien – Handlová, Slovakiet og Peterborough, Storbritannien.

Blandt skolerne er der en teknisk skole, en erhvervsskole og en handelsskole. Den engelske skole er koordinator og arbejdssproget er engelsk.

Vort formål

Formålet med det treårige projekt er, at eleverne lærer ikke blot om Fair Trade og udbredelsen af fair trade produkter, men også undersøger konsumenternes adfærd i de enkelte lande.

Eleverne besøger fair trade virksomheder og lærer om produkternes oprindelse og fremstilling. Projektet skal øge bevidstheden blandt unge, deres familier, skoler og lokalsamfund om Fair Trade principper og dens fordele for både producenterne og forbrugerne.

Gennem fælles projektarbejde vil eleverne forbedre deres sproglige og interkulturelle kompetencer. Projektet vil blive publiceret på en fælles webside.

Udveksling

Eleverne fra alle deltagerlande kommer på flere udlandsophold og bliver indkvarteret privat, og det giver dem et godt indblik i et anden kulturs familieliv. Og ikke mindst dagligdagens forskelle hos jævnaldrende udlændinge vil give interessante indtryk.

Projektlærere vil skiftevis mødes i de enkelte lande til planlægnings- og evalueringsmøder.

Studierejser

Et af gymnasieuddannelsens absolutte højdepunkter er studieturen. Ved studierejser forstås undervisning uden for skolen.

Elever i 2.g og lærere tager på studierejse, på udveksling eller på en aktivitetsuge i uge 11. Turen varer omkring en uge.

Klassens ansvarshavende lærergruppe udvælger rejsemålet i en faglig sammenhæng. Formålet med studierejser er, at eleverne lærer, modnes og socialiseres ved undervisning uden for skolen i en fremmed kultur og under andre omstændigheder.

Det faglige indhold i studieturen skal som hovedregel støtte studieretningens profil. Rejserne bør derfor gennemføres i relation til undervisningen i studieretningsfagene og i de obligatoriske fællesfag. Aktiviteter i studieturens program indgår i eksamenspensum.

Rejsernes indhold

Nogle eksempler på rejsernes indhold er at få indtryk af landets kultur foruden at høre og praktisere det fremmedsprog, som eleverne har arbejdet med.

Det kan også være at få et indtryk af, at der er andre måder at organisere hverdagslivet på. Eller at dyrke sport og gennemføre udendørsaktiviteter i et intensivt program under andre omgivelser end hjemme.

Studierejsens pris afhænger af rejsemålet. Prisen er 3.500 – 4.500 kr., når turen går til europæiske lande. Eleverne bør derfor begynde opsparing på en klassekonto i 1.g.

I de seneste år rejste Statsskolens elever bl.a. til Barcelona, London, Firenze, Athen, Gibraltar og Lanzarote (La Santa Sport) og Istanbul.